Bu Blogda Ara

3 Ocak 2017 Salı

NET TAVIR SERGİLEMEK, BAŞARININ ŞARTLARINDANDIR. BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORSAN ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEN LAZIM.

ekolojik köy ile ilgili görsel sonucu

Afbeeldingsresultaat voor MÜSLÜMANLARIN GÜNDEMİ NE OLMALI?
 NET TAVIR SERGİLEMEK, BAŞARININ ŞARTLARINDANDIR. BAŞARI ELDE ETMEK İSTİYORSAN ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEN LAZIM.

8 yorum:

 1. Çünkü gücün cisim bulmuş hali olan iktidarın doğası gereği kararsızlığa tahammülü bulunmaz. Oysa hakikat çoğu zaman araftadır. Sığ sularda değil derindedir, derundadır. Nasıl ki iktidarın doğası gereği belirsizliğe, kararsızlığa tahammülü bile yoksa; siyasetin, tarihin, dinin vd. nin güç ile ilişkisi sonucu doğacak olan yorumların da çok yüzlülüğe tahammülü olmayacak ve bu ölçüde gerçeklikten kopacaktır.

  YanıtlaSil

 2. Öncelikle belirtmeliyiz ki Müslümanların “düşünsel” NETLİĞE sahip olmaları belirleyici bir öneme sahiptir.Hiç şüphesiz söz konusu netliğin bir gereği olarak “siyasi duruş”da ve/veya yöntem konusunda da temel düşüncelerle bir paralellik, uyum beklenilir…Eğer “birlik”ten, “ortak bir mücadele”den söz edilecekse, böyle bir kaygı bahse konuysa, “düşünce” ve “siyasi duruş”da bir netlik “olmazsa olmaz”dır. “Birlik olma”/ “birlikte çalışma” ise “ortak bir hedef”e yönelmeyi gerektirir.”Ortak hedef”de temel konularda inanç/amaç birliğiyle oluşabilir.Aynı zamanda birlikte olabilmenin diğer bir şartı da organize olma, düşünce ve yöntem netliğiyle uyumlu bir yapılaşmayı zorunlu kılar.

  ***
  MÜSLÜMANLARIN ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ ŞU FİKRİ AÇIP İNSANLIĞA SERVİS ETMEK OLMALI..
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html

  ***
  Eğer bu FETRET dönemi iyi değerlendirilir, “düşünsel ve siyasal duruş”larındaki sorunlar giderilebilirse, sadece mazlumların, Müslümanların beklediği değil tüm insanlığın arzuladıklarını ifade ettikleri “Adaletli” bir dünya düzeni kurulabilir.

  *
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html

  *
  Müslümanın nasıl bir “duruş” sergilemesi gerektiği hususunda tereddüt olmamalıdır.

  *
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.iktibasdergisi.com/durus-farkliliklarimiz-ve-hakikati-arayista-israr/

  YanıtlaSil
 3. İslam, Rabbimizin İnsanların dünya ve ahiret saadeti için belirlediği hayat nizamıdır. Herkes için bağlayıcı ölçüler ve kurallar bütünüdür. Bu dinde insanların din adına vehmettiği “kralların” değil, Rabbimizin vaz’ettiği kuralların belirleyiciliği vardır. “Krallara” bel bağlayıp tâbi olanlar maalesef ziyana uğrayacak, kurallara tâbi olanlar ise rıza-i İlahi ve onun neticesi olan Cennet nimetine ulaşma imkânına kavuşacaklardır:
  ***
  Doğru çok doğru...
  Ama icraata geldiği zaman öncüler bile kralların vaazından ilerliyor.
  Birinci olarak netlik,sıra,ölçü yok...
  Bunlar olmayınca da kaos kaçınılmaz oluyor.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=346478819136859&id=100013242319421&pnref=story
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&pnref=story
  http://islamvehayat.com/islam-yolunun-krallari-degil-kurallari-vardir_m1779.html

  YanıtlaSil
 4. Molla Sadreddin Yüksel (rh.a.), itikad meselesinde net ve sertti. Adeta ateşten bir gömlek giymiş gibiydi. “Türkiye Daru’l Harb’tır” diyordu. “Türkiye’de Cuma namazı sahih olmuyor” diyordu. “Müşrik rejimin ücretli memurlarına tavsiyem, tecdid-i iman’dır” diyordu. Bu fetvaları, Bel’am kılıklı heriflerin uykusunu kaçırmıştı. Kendisini de Müslüman kalabalıkların ortasında garipliğe mahkûm etmişti.

  Gariblik, Varis-i Rasûl olanların bütün zaman ve zeminlerde asli vasıflarıdır. Molla Sadreddin Yüksel (rh.a.), ömrü boyunca hep garipti. Etrafını sarmıştı biri sürü Çarşamba ve Perşembe hocaları!

  Molla Sadreddin Yüksel (rh.a.)’i anlamak, ve O’nun izini takip etmek için “Varis-i Rasûl” denilen Rabbanî şahsiyeti fıkh etmek şarttır. Sahâbe’den dertlerin babası Ebu’d-Derdâ (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

  "Muhakkak âlimler, peygamberlerin varisleridir. Şübhesiz pey­gamberler, ne altın, ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygam­berler miras olarak, ancak ilim bırakırlar. Bu itibarla kim pey­gamberlerin mirası olan ilmi elde ederse, tam bir hisse almış olur.” (Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.17, Hds.223; Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-İlm, B.19, Hds.2822; Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l- İlm, B.1, Hds.3641)

  Varis-i Rasûl, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in genelde insanlığa özelde ise Müslümanlara gösterdiği adrestir. Ona düşman olanlar her dönemde hidayetten mahrum kalmış birkaç terstir.

  Varis-i Rasûl; düşünceleri berrak, hedefi net, ufku açıktır.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174023339715742&id=100013242319421&pnref=story
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  NETLİK...MÜSLÜMANLARIN GÜNDEMİ NE OLMALI?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.vuslatdergisi.com/yaziDetay.php?id=53465&sID=150&year=2014&month=2

  YanıtlaSil
 5. Yaratıcıya ve son peygamberine inanmak vakaya mutabık olur ve Muhammedin getirmiş olduğu şartların bir tanesinin gereği kişi Müslüman olur ve yaratıcının vaadi gereği cenneti kazanmış olur.
  Kişi bu vaadi elinde tutabilmek için Muhammedin getirmiş olduğu yaratıcının tarifini onaylaması lazım.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  http://www.yasarsoyalan.com/2016/02/musluman-deyimi-uzerine-bir.html?showComment=1506791645239#c1460884072315690329

  YanıtlaSil
 6. Sınırlı olan bir varlığın sınırsız olanı algılamaya çalışması onu sınırlaması demektir. “Siz Allah’ın zatını bilemezsiniz, aklınıza ne gelirse gelsin Allah onun dışındadır; bu sebeple sizler zatını düşünmeyiniz, mahlûkatında tefekkür ederek onu tanımaya çalışınız.”(H.Ş) Bu sebeple insan tanrının zatına değil, sıfatlarının yansıdığı kâinata yoğunlaşmalı ki, haddini aşmayacak bir ilişki kurabilsin. Yaratıcı ile kurulacak ilişkinin şeklini ve çerçevesini tanrının belirlemediği bir ilişki, bireyi ve toplumu bunalıma sürükler. Rab kendini tanıtırken zatına değil, varlığa ve varlık üzerindeki yetkisine ve koymuş olduğu intizama dikkat çeker.
  ***
  Kaidelere uymak sorunların çözümü demektir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  ***
  Allah’ın varlık üzerindeki sıfatlarının ilk yansıdığı yer akıl/kalptir.. Ayna misali net bir yansıma için, pürüzsüz ve temiz bir yüzeyin önemi neyse, imanın kalbe yansıması içinde net ve pürüzsüz bir ilişkinin önemi odur.
  *
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  ***
  Din, seküler mantıkla revizyona tabi tutularak, insanların istek ve arzularına uygun, yeri geldiğinde ruhi tatmin hizmetleri de sağlayan, her duruma uyarlanabilen, sistemlere meşruiyet kazandıran kuruma dönüştürüldü.
  ****Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
  **
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  ***
  Müslüman, yaşadığı çağı vahyin penceresinden bakarak değerlendirir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  ***
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  *
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.kuranyolu.net/index.php/makaleler/makaleler/155-tevhid

  YanıtlaSil
 7. EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  “Fikir miras olmaz”
  Fakat son teknoloji ve ilim neticesinde açıklanan Fikir miras olur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Örnek verelim.
  İlk başta cennet garanti belgesi.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  *** “Tekfirci” bir yakla- şım sergileyenlerden beri olduğunu her fırsatta dile getirdi. Temel referansımıza göre tekfircilik bir “hastalık”, “haddi aşmak”tır, Resullerin örnekliği bağlamında ele alınan bu sapkınlık, “düşünsel ve siyasal duruş”da net olmamanın bir sonucu olduğu kadar
  ***
  Kişi karşısındakini tekfir etmeyecek kişinin anlatmış olduğu olay kişinin kişiliğini belirleyecek.
  http://www.dailymotion.com/video/x5sb3hs
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://www.iktibascizgisi.com/iktibas-cizgisifikir-miras-olmaz/

  YanıtlaSil
 8. AÇIK, NET VE ANLAŞILIR

  Bir uyarıcıda ki belirsizlikler ne kadar azsa, o uyarıcının algılanması o kadar kolay olur.

  İletişim kişinin algılama gücü ile sınırlıdır. Bu nedenle söz mutlaka mukteza-yı hâle göre söylenmeli, muğlak ifadelerden kaçınılmalıdır.

  Aksi durumda ya mesajın alıcıya tam olarak ulaşmamasına ya da alıcının mesajı yanlış̧ yorumlamasına sebebiyet verebilir.
  ---
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html

  Ne yazık ki günümüzde bir çok kesimin anlatmış olduğu din, gençlerimizin hayatta karşılığı olmayan, hayatın içinden konuşmayan örnekler, olaylar ve hayatlar. Bu anlamda mesaj verilirken muhatabının hayatına dokunabilmeli, dokunabildiğimiz oradan da değiştirilebileceği hatırdan çıkamamalıdır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.iktibascizgisi.com/dini-iletisim-de-mesaj/

  YanıtlaSil