Bu Blogda Ara

4 Ocak 2017 Çarşamba

KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! Bakınız! İşte bunlar m...

KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! 
Gerelateerde afbeelding

5 yorum:

 1. Bugün yeryüzünde bir takım milletler var. Adları müslüman adı ve sülâleri de müslüman sülâleler. Yaşadıkları beldeler bir zamanların İslâm diyarı olan beldeler... Ne var ki ne o milletler bugün Allah’tan başka ilâhın bulunmadığını ifade eden kelime-i şehadeti bu manada kabul ediyorlar, ne de o beldeler Allah’ın dinine girmeyi bu anlayış çerçevesi dahilinde kabulleniyorlar... İşte günümüzdeki gerçek İslâm hareketinin karşı karşıya bulunduğu en büyük güçlük buradan gelmektedir. Bu beldelerde ve bu milletlerle karşılaşırken çekilmektedir.  Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı zahmetlerin en büyüğü bir yandan «lâ ilahe illallah» mefhumunun ve İslâm kelimesinin çevresini saran, diğer yandan da şirk ve cahiliyyet mefhumunun etrafını bürüyen kapalılık, griftlik ve düğümlülüktür.  Bugünkü İslâm hareketinin karşılaştığı en büyük güçlük salih müslümanlarla mücrim putperestlerin yolunun belirmemiş olmasıdır.

  YanıtlaSil
 2. [Allah'a ve ahiret gününe iman eden kardeşlere ve dostlarıma]
  Tanımadığım ve kendileriyle hiç bir ilmi meseleyi müzakere için bir araya gelmediğim ve şahısları hakkında hiç bir bilgim ve hiç bir seyyiem olmamasına rağmen "Seleficilik - Kralcılar- beni ve bazı Müslümanları; Müslümanların önünde tekfirci diye yaftalamak isteyen ve bize hakaret edenlerin asıl amacı; tahrif edilen ve bir Kelam Mezhebine ve cedeline dönüştürülen Meliklerin dini üzere olma akidesini bu ülkede yaymak isteyenlerin demokrasi ve aleni şirk ve küfr olanı gizleme çabasıyla hayatın lezzetlerini ve hazlarını yitirmeme ve zalim krallarına kulluk etme adına bizleri karalamadır.
  Bu karalamalar; Allah'ın dinini tahrif eden ve saptıranlara yönelecekken ne yazı ki bize yöneliyor.
  Çünkü Tevhid adına, demokrasi ve Allah'ın dini dışında hüküm koyma ve bu hükümlerle insanları yönetme ve gerekirse; Allah'ı tevhid edenleri de mahkum etmenin Kur'an'a ve Sünnet'e aykırı olmadığı, haşa Kur'an ve Sünnet'in zalim melikler ne diyorsa buna uygun indiğini söylemeseler de dini bu minvalde tahrif edip zalimlere arka çıkıyorlar.
  Böylece Hakk olan sözün bedelini ve külfetini yüklenmemek için zalimlere ve hatta kendi akidelerine; İngiliz dini, sapkınlık, Mezhepsizlik diye lanetleme bulunanlarla aynı safta durmayı tercih edebiliyorlar.
  Bu fakir bu ülkede tekfir meselesinde en çok korkan ve bu konuda en son sözü alacak olan kimse konumunda iken, bizi İslam düşmanlarına ihbar eder mahiyette "tekfirci" göstermeye çalışan münafıklaşmış selefilere diyeceğim odur ki;
  'Allah'ın dinini hevanıza göre te'vil etmeyin. Siz Kur'an'ı en az bilen ve Kur'an'ın fıkhından en uzak olan bir zümresiniz, fakat diliniz baldan daha tatlı zehiri engerek yılanının zehirinden daha öldürücü. Hem utanmazsınız hem de vicdansız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455298664823198&id=100010292056760

  YanıtlaSil
 3. KAFİRLERİN KALKANININ KIRILDIĞI AN.
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o

  YanıtlaSil
 4. Müslümanın Müslümanı tekfir etmeden dolayı zevk aldığını düşünenler, müminleri tekfir hastalığı ile suçlayanların bizzat kendileri hastadırlar, önce kendi hastalıklarına baksınlar.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/DwemjQGxfoT
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=614764448974960&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 5. Hak, hakikat ve adaleti ketmedenleri; bizdendir, değildir diye ayırt etmeden, uyarıp, hakka davet etmeyeceksem; zulme karşı durup, mücadele etmeyeceksem;
  Ben niye Müslüman oldum ki?
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/FR5miBjeCpU
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615235098927895&id=100013242319421

  YanıtlaSil