Bu Blogda Ara

4 Ocak 2017 Çarşamba

AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler

************

95 yorum:

 1. ÖN BİLGİ.
  Bakara suresinin 30-31-32 ve 33. âyetlerinde bahsedilen bilgi ilk bilgidir, ki insan yaratıldığında ona Yaratıcısı tarafından öğretilmiştir. Alâk suresinde sözü geçen bilgi ise, Resulullah’a Allah’ın gönderdiği vahyi anlatmakta, daha önce bunları bilmeyen Muhammed’in, kendisine öğretilmesiyle öğrendiğini, kendisinin uydurmadığını, bir başkasından da bellemediğini bize anlatan bilgidir.
  http://www.iktibasdergisi.com/rasyonalizm-akil-ve-islam/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ÖN BİLGİ.
   Bakara suresinin 30-31-32 ve 33. âyetlerinde bahsedilen bilgi ilk bilgidir, ki insan yaratıldığında ona Yaratıcısı tarafından öğretilmiştir. Alâk suresinde sözü geçen bilgi ise, Resulullah’a Allah’ın gönderdiği vahyi anlatmakta, daha önce bunları bilmeyen Muhammed’in, kendisine öğretilmesiyle öğrendiğini, kendisinin uydurmadığını, bir başkasından da bellemediğini bize anlatan bilgidir.
   http://www.iktibasdergisi.com/rasyonalizm-akil-ve-islam/
   https://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/04/aklin-tanimi.html?showComment=1484904072461#c4481284221304651364

   Sil
 2. O halde ön bilgiler, “aklî eylem”in gerçekleşip bir anlam kazanması için vazgeçilmez unsurdur.
  Komünist düşünürler, aklı anlamaya çalışırken, aklî eylemin gerçekleşmesi için madde ve beynin gerekliliğini kavramakla buraya kadar doğru bir metot izlemişlerdir. Ancak sorun onlar için bu noktadan sonra başlamıştır ki, beyni maddeyle ilişkilendirerek bu ilişkiyi “his/duyum”la değil, “yansıma”yla ifade ederken hataya düşmüşlerdir. “Aklî eylem”in gerçekleşmesi için ön bilgilerin var olması zaruretini inkâr etmekle de tamamen yanılgıya düşmüşlerdir. Zira söz konusu ön bilgiler olmadan Aklî eylemin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bütün bu söylenenler doğrultusunda aklı kesin ve kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde anlamanın yolu, şu dört unsurun birlikte bir arada bulunmasından geçer. Bunlar:
  1- Madde veya vakıa
  2- Sağlıklı beyin
  3- His
  4- Ön bilgiler
  Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  İşte aklın yegâne doğru tanımı budur. Bunun dışında bir başka tarifi yoktur. Bu, akıl olgusunu sağlıklı bir biçimde niteleyen ve her asırda tüm insanları bağlayabilecek tek tanımdır.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/search?q=ak%C4%B1l

  YanıtlaSil
 3. ÖN BİLGİ.
  Bakara suresinin 30-31-32 ve 33. âyetlerinde bahsedilen bilgi ilk bilgidir, ki insan yaratıldığında ona Yaratıcısı tarafından öğretilmiştir. Alâk suresinde sözü geçen bilgi ise, Resulullah’a Allah’ın gönderdiği vahyi anlatmakta, daha önce bunları bilmeyen Muhammed’in, kendisine öğretilmesiyle öğrendiğini, kendisinin uydurmadığını, bir başkasından da bellemediğini bize anlatan bilgidir.
  http://www.iktibasdergisi.com/rasyonalizm-akil-ve-islam/
  https://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/04/aklin-tanimi.html?showComment=1484904072461#c4481284221304651364
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234877900296952&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 4. Allahu Teala, müslümanların hayat programı olan Kur’an-ı Kerim’de, müteaddit kere “aklediniz” buyuruyor. Kur’an’da toplam 49 yerde, hem de tümü fiil şeklinde “akıl” kelimesinin türevleri geçiyor. Bunun dışında pek çok yerde “akıl yürütmek”, “akıl sahipleri”, “selim akıl sahipleri”, “şuur (farkında olmak, hissetmek)”, “fıkh, anlamak”, “tezekkür, düşünmek (ibret almak, öğüt kabul etmek)”, “tefekkür, düşünmek, kafa yormak” anlarını ihtiva eden ayetler yer alıyor. Pek çok ayette ise “kâfirlerin düşünüp ibret alarak Allah’ın varlığını anlamaları” beyan buyuruluyor.

  Kur’an’ın bunca emrine rağmen müslümanlar olarak akletmiyoruz maalesef. Çünkü eğer akletseydik, bugün ahvalimiz çok daha başka olurdu.
  http://www.medyatizma.com/870/eger_akletseydik.html
  ***
  Aklın tarifini bilmiyoruz ki nasıl akla uyduğumuzu bilelim.
  Allah Subhenehû veTeala’nın varlığını idrak eden akıldır ve iman da akıl yoluyla olur. Onun için İslâm, iman konusunda aklı kullanmayı farz kıldı ve onu Allah Sübhanehu ve Teâla’nın varlığına imanda hakem kıldı. Bu nedenle AllahSubhenehû ve Teala’nın varlığına delil, akli delildir.
  ***
  1- Madde veya vakıa
  2- Sağlıklı beyin
  3- His
  4- Ön bilgiler
  Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  İşte aklın yegâne doğru tanımı budur. Bunun dışında bir başka tarifi yoktur. Bu, akıl olgusunu sağlıklı bir biçimde niteleyen ve her asırda tüm insanları bağlayabilecek tek tanımdır.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  Müslümanlıkda bunun gibidir.NETLİK yok.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html

  YanıtlaSil
 5. İslam: Bir Din ve İdeolojidir
  İdeoloji,İçinden nizamların fışkırdığı akli akidedir.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html
  http://www.hilafet.com/html/bynlr/2010/0207.html
  http://www.agemder.org/2035/Dindarlar-icin-%E2%80%9Cdevletin-dogrulari%E2%80%9D-once-geliyor
  ***
  Allah Subhenehû veTeala’nın varlığını idrak eden akıldır ve iman da akıl yoluyla olur. Onun için İslâm, iman konusunda aklı kullanmayı farz kıldı ve onu Allah Sübhanehu ve Teâla’nın varlığına imanda hakem kıldı. Bu nedenle AllahSubhenehû ve Teala’nın varlığına delil, akli delildir.
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/05.htm
  ***
  İdeolojinin manası, hayat nizamının fışkırdığı akli akidedir. Bu tarife intibak eden üç fikir vardır. Bunlar İslâm , Kapitalizm ve Komünizmdir. Çünkü bunlardan her fikrin aklî akidesi ve ondan fışkıran hayat nizamı vardır.
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/05/ideolojilerin-catismalari-bitti-mi.html
  ***
  AKİDEDE AKLIN ÖNEMİ***METOD.
  Akide; "düğümlenip kalma, bilerek inanma, aklen ve kalben tasdik etmek anlamına" gelir. İman ile akide aynı manaları ifade eder.
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/akidede-metod.html

  YanıtlaSil
 6. Vahyin özüne dönmek, kendi fıtratımıza sahip çıkmaktır. Fıtratı bozulmamış bir insanın destekçisi de Allah Teala’dır.
  ***
  (Vahiy sade peygamberlere geldiğinden,sadece onların kendileri biliyordu Delilin yakin olarak kesin olduğunu.En yakını bile Delilin yakiniliğinde kesinlik yok idi.Ama bu gün deliller kati.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ alındığında her şey çözülecektir.)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAŞLISIN.2017 NESLİ.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421
  ***
  İman, insan olmanın, yaradılışı veya oluşu tanımanın, varlık aleminde meydana gelen olayları anlamanın, evrendeki sırları bilmenin sonunda bütün dengeleri bulmanın yoludur.
  ***
  http://www.iktibasdergisi.com/inkar-edilen-bazi-iman-esaslarinin-din-icin-gereklilikleri/

  YanıtlaSil
 7. Vahiy-akıl bütünlüğünün parçalanmasıyla birlikte, toplumlarımızda akıl aleyhinde bir mutabakat oluşturuldu. Bu mutakabatla birlikte, her tür düşünsel-entelektüel-felsefi çaba tahkir edildi. Bu nedenle de toplumlarımız, kültürel değer kaybına uğradılar. Kültürel değer kaybına uğradıkları için de, farklılıkları yönetemez hale geldiler.
  ***
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  http://www.iktibasdergisi.com/kendi-kendilerini-tarihten-dislayan-toplumlar-ve-kulturler/

  YanıtlaSil
 8. ‘her me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır’
  “Al­man fi­lo­zo­fu Os­wald Speng­ler ‘her me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır’ di­yor. ‘Hiç­bir ma­te­ma­tik­çi ye­tiş­tir­me­miş olan Türk­le­rin ma­te­ma­ti­ği ne­dir aca­ba?’ Bu so­ru­yu ve bu so­ru­nun öne­mi­ni Oğuz Atay’ı tek­rar okur­ken fark et­tim. Ni­te­lik­li bir he­sap­laş­ma­ya ken­di­mi­zin de top­lu­mu­mu­zun da çok ih­ti­ya­cı ol­du­ğu bu­gün­ler­de bu so­ru da­ha da önem­li ha­le ge­li­yor. ‘Me­de­ni­yet ma­te­ma­ti­ği­miz ne­dir?’ so­ru­su üze­rin­de hiç dü­şün­dük mü aca­ba?”
  Speng­ler “her me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır” di­yor, “her mil­le­tin bir ma­te­ma­ti­ği var­dır” de­mi­yor. Do­la­yı­sıy­la so­ru­yu “Türk­ler’in de­ğil, Türk­ler’in men­sup ol­du­ğu Me­de­ni­ye­tin bir ma­te­ma­ti­ği var mı­dır?” bi­çi­min­de dü­şün­mek ge­re­kir. Ya­za­rın, bu yan­lış an­la­ma­sı­na bir de “Hiç­bir ma­te­ma­tik­çi ye­tiş­tir­me­miş olan Türk­ler’in...” bi­çi­min­de­ki cehl-i mik‘ab’a(üç bo­yut­lu ce­hâ­le­te) da­ya­nan yar­gı­sı­nı ek­le­di­ği­miz­de or­ta­da ma­lû­mat ek­sik­li­ğin­den de­ğil; bir du­ruş’tan, birta­vır’dan, bir ba­kış’tan kay­nak­la­nan bir so­ru­nun ol­du­ğu açık­ça gö­rü­lür. Bu du­ruş­ta, ta­vır­da ve ba­kış­ta yal­nız­ca Türk­ler de­ğil, İs­lâm Me­de­ni­ye­ti bi­le öte­ki­leş­ti­ril­miş, baş­ka­laş­tı­rıl­mış hal­de­dir.
  Tek­rar et­mek­te ya­rar var: So­run ma­lû­mat ek­sik­li­ğin­den kay­nak­la­nan bir so­run de­ğil­dir. So­run’un kök­le­ri doğ­ru­dan bir ba­kış, ta­vır ve du­ruş so­ru­nu­dur. Ha­fı­za­sız­lık­tan kay­nak­la­nan bu has­ta­lık­lı ba­kış­ta, ca­mi ve mek­te­bi, imam ve öğ­ret­me­ni bir­bi­ri­nin zıd­dı ka­bul ede­rek sos­yo­lo­jik(!) ana­liz ya­pan ile me­de­ni­yet ve mil­le­ti bir­bi­ri­ne ka­rış­tı­rıp, ta­ri­hî ce­hâ­le­te da­ya­na­rak tah­lil ya­pan ara­sın­da hiç­bir fark bu­lun­ma­mak­ta­dır. Çün­kü Ana­do­lu ve Bal­kan­lar’da Müs­lü­man ol­mak için, me­de­nî ai­di­ye­ti at­la­yıp yal­nız­ca iti­ka­di men­su­bi­ye­ti ye­ter­li gö­ren “mu­ha­fa­za­kâr de­mok­rat­lı­ğın” bu top­rak­lar­da ya­şa­yan in­san­la­ra ve­re­bi­le­ce­ği hiç­bir sa­hi­ci ge­le­cek ta­sav­vu­ru yok­tur. “Ni­te­lik­li bir he­sap­laş­ma­ya” ge­lin­ce, di­ye­bi­li­riz ki “Bil­gi’ye sor­mak­la baş­lar”; çün­kü “Sor­mak, ak­lın din­dar­lı­ğı­dır”...
  ***
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/ey-insanoglu.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/konuk-yazarlar2/511-tanr%C4%B1,-muhafazak%C3%A2rlar%C4%B1-muhafaza-buyursun

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bilim dünyasında matematik, astronomi ve coğrafya alanındaki kalıcı eserleriyle tanınan, bilime sağladığı katkılarla Türk Dünyasını da temsil eden, özellikle cebir kitabıyla, "0" rakamını ortaya atmasıyla ve ikinci dereceden denklemlerin çözüm sistemleriyle "Cebirin Babası" ünvanıyla tanınan Harezmi..

   Sil
 9. Harun Görmüş
  5 saat ·
  Sevgi akıl ile değil, kâlp ile olur. “İslâm akıl dînidir” diyenlere duyurulur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=311647109311296&id=100013980277628

  YanıtlaSil
 10. Dolayısıyla “Tanrı var mıdır?” sorusuna bilimin verebileceği olumlu veya olumsuz bir cevap hiç bir zaman olmayacaktır. Böylece inancı bilimsel yolla ispatlamaya yahut reddetmeye yönelik çabalar beyhudedir. Ancak, bilimin bu konuda bir yeteneğinin olmadığını kabul ettiğimiz gibi dindarların da bilimsel yollarla Tanrı’nın varlığı gibi inanç alanlarını ispatlama çabalarını eleştirmemiz gerekiyor. Dindarlar bilimsel yollarla Tanrı’nın yahut meleklerin varlığını ispatlamak imkanının olmadığını kabul etmek zorundalar.
  ***
  Kişi kendinde olan mefhumlarla hüküm verdiği için bu güne kadar ilim ile uğraşanlar yaratıcının varlığını ispat edemeyeceğini zan ediyorlar.
  Halbuki aklın tarifini bilseler yaratıcının ispatının delillerine ulaşmak kolay olur.
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  Fazlıoğlu
  ****
  1- Madde veya vakıa
  2- Sağlıklı beyin
  3- His
  4- Ön bilgiler
  Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  İLK BAŞLANGIÇTA ÖLÇÜ KAİDELER
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  Bu ortamdan kurtulmak istikamete kilitlenmek için Kuran ayetlerini ilim ve teknoloji ışığında servis etmek gerekir.
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&hc_location=ufi
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=pb.100013242319421.-2207520000.1508098842.&type=3&theater
  İSLAM'SIZ BİLİM HEM KÖR, HEM DE TOPAL'DIR/ Ahmet Musaoğlu
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=356158578168883&id=100013242319421&pnref=story
  http://kitalararasi.com/2017/10/12/din-ve-bilim-arasindaki-iliskiyi-yeniden-tartismak-gokhan-bacik/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Halbuki aklın tarifini bilseler ve kaideleri ölçü olarak alsalar yaratıcının ispatının delillerine ulaşmak kolay olur.

   Sil
 11. Elçi ulaşsın ulaşmasın herkes Allah’ın doğada tanık olduğu gerçeklerine, işaretlerine, yasalarına uymakla sorumludur. Herkesin bir vicdanı (Kuran buna kalb veya fuad diyor) vardır ve bilerek yanlış yaptığında kişiyi beklemeden cezalandırır. Aynı vicdan kişiyi büyük işler başardığında veya büyük iyilikler yarattığında huzur ve doyum duygusuyla ödüllendirir. Küçük veya büyük, kişi yaptığı her seçimle vicdanından onay veya kınama alır. 7.172’de anlatılan işte bu vicdanını dinleme veya dinlememe seçiminin ve sonuçlarının bilincine varıldığı andır, doğumdan önce yaşanmış ve unutulmuş bir anı değildir. Doğmadan önce bizden bir söz alınmış olsaydı bunu anımsamamız gerekirdi oysa Allah haksızlık edici değildir, mantıksız eylemde bulunmaz.
  ***
  BU YUKARIDAKİ SÖZ YANLIŞTIR.
  1*Kaideler konuşur. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  2*Ölçü,sağlama,muhasebe konuşur. http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  3*Mantık değil Akıl konuşur. http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  ****
  Allah her insana iyiliği de kötülüğü de bildirmektedir. Bunun için ille de bir peygambere veya kitaba gerek yoktur.
  BU YUKARIDAKİ SÖZ YANLIŞTIR.
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343320416119366&id=100013242319421&hc_location=ufi
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  -Bize akıl ermez gelen, gerçekte var. Doğanın sırlarının ardında, anlaşılmaz, soyut ve açıklanamaz bir şey duruyor. Anlayabileceğimiz her şeyin ötesindeki bu güce hürmet etmek benim dinimdir.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html
  https://gerceginkitabi.wordpress.com/2017/09/14/musluman-dogmayanin-sucu-ne/comment-page-1/#comment-2217

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362510624200345&id=100013242319421&pnref=story

   Sil
 12. Akıl.vahiy.uydurma...
  https://pbs.twimg.com/media/BtUmHnFCcAAnfpv.jpg:large

  YanıtlaSil
 13. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.

  İnsan yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.

  "Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."

  YanıtlaSil
 14. Sunucunun yapmış olduğu açıklama yanlış çünkü zihniyet yanlış.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=377278759390198&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 15. AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİRLER...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  http://www.dailymotion.com/video/x5u5ldy
  Kuran ve sünnet bu günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında tefsir, açıklama yapılması gerekir.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bili HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=rwC_YDuCSwk&list=PLzuPsekljGMN22K2y_VC8sxf7KojiYTEl&index=5

  YanıtlaSil

 16. Kim salih amel işlerse, (sevabı) kendine; kim de kötülük ederse, (cezası) yine kendinedir. Yoksa Rabbin, asla kullara zulmedici değildir.)
  FUSSİLET Suresi 46 EN'AM Suresi 48 MUHAMMED Suresi 38 NİSA Suresi 110
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  LİDERLERE,ÖNDERLERE ALLAH’IN HİTABI
  http://huseyinsas.blogspot.nl/search?q=zay%C4%B1flar
  Galaya alınacak bir zat değildir.**KENDİSİNİ ALLAH ZANNEDENLER 44*45 dikkat
  https://www.youtube.com/watch?v=aykg_7hPYgY&index=13&list=PLr342JFErS74wTAKOa6WqzcN2SMX7Hgu4
  Akıl ve mantık..
  http://www.dailymotion.com/video/x5u5ldy
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.İsra suresi 59
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=h_bcyU7IF3I 44*45 dikkat

  YanıtlaSil
 17. Tuğyan, insanın tabiatında vardır. Vahye kulağını tıkayan, kendi aklını yegâne rehber kabul ederek kendini beğenen bencil insan, bir de çok mal sahibi olup kendini ihtiyaçtan uzak görmeye başladı mı, tuğyan içine düşmüş olur.

  İnsan, kendisinde istediğini yapabilecek bir güç, bilgi ve yetenek hissettiği zaman artık Allah’ı unutur; gerçek kudret, gerçek ilim, ger­çek dileme, gerçek güç ve irade sahibinin yalnızca Allah olduğunu aklından çıkarır. Bu durum insan için tuğyana açılan bir kapıdır; ar­tık dilediğini yapar, hak-hukuk ve sınır tanımaz. Allah’a ortak koş­maya, nefsini O’nun yerine geçirip hevâ ve heveslerinin peşinden gitmeye başlar. İşte bu hâl, tuğyan hâlidir ve bu tür insanlar da Kur’an’ın diliyle “tağî’dir.
  ***
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  http://www.istekuran.com/index.php/1-alak-embriyon-suresi

  YanıtlaSil
 18. AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR.
  ŞU AN İSLAM BELDELERİ YARIN TÜM DÜNYA EŞİKTE...!
  Bizim neremizde İslam kaldı?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367823410335733&id=100013242319421
  CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ggTWmQzHvEW
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.****
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/10-fecr-tanyeri-suresi

  YanıtlaSil
 19. DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=232208613897214&id=100013242319421&pnref=story
  AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.****
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/12-insirah-acilma-suresi

  YanıtlaSil
 20. Kureyş liderlerinin kendi aralarında onu (peygamberi) reddederken yaptıkları davranışla alâkalı müteaddit haller...
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/12/kureys-liderlerinin-kendi-aralarnda-onu.html
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html
  Rabbin, ahmaklar, geri zekâlılar güruhuna nasıl etti görmedin mi? Onların üzerine necm necm ayetler/ bela üstüne belalar gönderdi de onları hem vicdanen rahatsız etti hem de köklerini kazıyıp yok etti.
  http://www.dailymotion.com/video/x1ajxvn
  https://www.youtube.com/watch?v=r_E7yrCAq58
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/19-fil-fil-suresi

  YanıtlaSil
 21. Rabbin, ahmaklar, geri zekâlılar güruhuna nasıl etti görmedin mi? Onların üzerine necm necm ayetler/ bela üstüne belalar gönderdi de onları hem vicdanen rahatsız etti hem de köklerini kazıyıp yok etti.
  http://www.dailymotion.com/video/x1ajxvn
  https://www.youtube.com/watch?v=r_E7yrCAq58
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/12/kureys-liderlerinin-kendi-aralarnda-onu.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html

  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Ben zaten cennetliğim...Kesin deliller ile
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/ben-saten-cennetligimkesin-deliller-ile.html

  İhlâs suresinde Rabbimiz bir ilâhta bulunması gereken özellikleri bildirerek bize kendini tanıtmış ve tevhit konusunda ilk dersini vermiş idi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=394948357623238&id=100013242319421&pnref=story

  Bu ayetlerde putperestlere inançlarının yanlışlığı bildirilmektedir:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=390532048064869&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=311156069335801&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360036381114436&id=100013242319421

  TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR.
  ŞU AN İSLAM BELDELERİ YARIN TÜM DÜNYA EŞİKTE...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367823410335733&id=100013242319421


  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/23-necm-parca-parca-inen-ayetler-suresi

  YanıtlaSil
 22. LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  Bakara.146
  https://www.youtube.com/watch?v=FLMpn4NbmHw
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html


  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/38-sad-suresi

  YanıtlaSil
 23. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405840936533980&id=100013242319421&pnref=story
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/jbhkUUBxkhY

  YanıtlaSil
 24. Zira ideolojik inanç, aklı devre dışı bırakır. Bu yüzden de kör ideolojiyle hareket edenler, saplantılı dini inanca sahip olanlar, daha kolay savaş çıkartırlar. (ÖN BİLGİ YANLIŞ OLURSA HÜKÜMDE YANLIŞ OLUR.)
  AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  İslam: Bir Din ve İdeolojidir
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/islam-bir-din-ve-ideolojidir.html
  Hizb-u-Tahrir deki fikirler incelendiğinde görülecektir ki insanlığın kurtuluşu burada mevcuttur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/hizb-ut-tahrir-olarak-rasidi-hilafet.html
  http://www.iktibascizgisi.com/savas-cikartacak-kavramla-tanisin-teopolitik/

  YanıtlaSil
 25. AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  https://twitter.com/enis_doko/status/978944421629779968

  YanıtlaSil
 26. Önce ilim sonra iman. Kur'an'ın ilkesi budur. Önce iman sonra ilim olursa, insan yoldan çıkar, çıktığını da bilmez.

  İnsanın kalkınması için külli fikre ve fikri kaideye ihtiyacı vardır…Bu fikir veya fikri kaide, eşya hakkındaki mefhumları verir…
  Eşya hakkındaki mefhumlar, insanın davranışlarını düzenler.

  Bu kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.

  Kur'an'da "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur"(Şura 42/11.)(Bu sözden sınırsızlık kaidesi çıkar.)
  AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler.(Düşündüğümüz,algıladığımız her şey sınırlıdır.)
  Genel kaide;Sınırlı bir şey sınırsızı kapsamaz.
  Akıl ve sözü kaide ölçüsüne vurduğumuz zaman
  Tevhit,Allah inancı algılama ve düşünce kapsamının dışında vuku bulmaktadır.
  https://degirmendenmektupvar.blogspot.nl/2013/01/mirac-olay.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html

  YanıtlaSil
 27. Bugün, hiçbir zaman göremeyeceğimiz şeylerin var olduğu düşüncesini kimse sorgulamıyor.”
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  İhsan Fazlıoğlu
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  Bedenimizi oluşturan elementlerden bazıları (Oligo elementler)
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.)
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Akla güvenmeyen Kur’an’a da güvenmez. Kur’an’ın Kur’an’lığını akıl ispat etmektedir
  https://twitter.com/profhuseyinatay/status/1005569062179672066
  2018.AKLİ DELİL .Allah'ın ilmi yönden ispatı.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  https://wol.jw.org/tr/wol/d/r22/lp-tk/102000601

  YanıtlaSil
 28. Bocalamanın alemi yok.!
  Şu bakış açısına geldiğin zaman her şey netleşir.
  RUH.(Eşyadaki özellik.)
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  https://www.youtube.com/watch?v=KYa07Vii28s
  https://www.youtube.com/watch?v=jq80I3HeJhE
  Not.
  AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  **
  https://www.youtube.com/watch?v=mONr_fptPAs

  YanıtlaSil
 29. Diğer taraftan Shadbolt, “bilincin ve farkındalığın kıvılcımı zihnimizin içinde bir yerlerde. Bunun nereden geldiğini bilmiyoruz. Sahip olduğumuz karmaşıklık bir şekilde bilincin ortaya çıkmasını sağlıyor." diyor.
  ***
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  ***
  RUH*
  Eşyadaki özellik*
  İnsanda eşya olduğuna göre,insandaki haller ve bu hallere şekil sima veremezsin ancak tezahürlerinden anlarsın.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  http://www.webtekno.com/bilim-haberleri/robotlar-ve-yapay-zeka-hakkinda-bilmemiz-ve-korkmamiz-gerekenler-h9613.html

  YanıtlaSil
 30. Düşünme yetisi, kontrol edilemeyen, yani insana boyun eğmeyen, onun iradesi dışında her türlü koşulda faaliyet gösteren bir beyin fonksiyonudur.

  “tefekkür”; “Herhangi bir mesele hakkında iyice, etraflıca düşünmek, zihni yormak, işin bilincine varmak, yani üzerinde düşünülen konuya ait bilgileri ve başka fikirleri karşılaştırmak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir karara ve hükme varmak” anlamına gelmektedir. Görüldüğü gibi “tefekkür”, ham düşünce olmadığı gibi, sadece düşünme yetisinin ürünü de değildir; düşünme yetisi ile birlikte, akıl, muhakeme, hafıza, dikkat gibi diğer melekelerin ortaklaşa ürettikleri bir yargıdır.
  ***
  RUH*
  Eşyadaki özellik*
  İnsanda eşya olduğuna göre,insandaki haller ve bu hallere şekil sima veremezsin
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  Yani “tefekkür” sonucunda, ödülü cennet olan gerçek başarı söz konusudur.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.com/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  Ölçü koymak ise, anlam olarak değerlendirme yapmayı ve hüküm vermeyi de içermektedir.
  https://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  Buna göre “fikr” ve “tefekkür”, Allah’ın yarattığı ve algılayabildiğimiz varlıklar için söz konusudur ama suret olarak vasıflandırılamayan ve şekil olarak hayal edilemeyen Allah hakkında mümkün değildir.
  http://bredaholland.blogspot.com/2018/04/tevhit2018.html
  Ancak, “akletmek (aklı kullanmak, akıl yürütmek)” ve bu yolla “tefekkür”e ulaşmak herkesin yapabileceği bir şey olmayıp, bilginlere özgü bir beceridir. Yani bilgisizler “tefekkür” edemezler:
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html  İSLAM AKIL VE MANTIK DİNİ MİDİR?
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/PbQW65Wk8Rb
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/onemli-olaylar-kisilerin-alglamas.html
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=462591797525560&id=100013242319421

  XXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  Sorgulamadan direkt inanmak, yani bence çiğnemeden yutmak, sadece hazımsızlık getirir huzur değil...
  http://www.dogancuceloglu.net/yazilar/151/sorgulayan-ve-inanan-insan-sorusu/
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/tefekkur-dusunce-zinciri

  YanıtlaSil
 31. Kişide;Kişiye ait bütün bilgiler hücrelerinde mevcut.Bu bilgiye kavramlar ile ulaşılır.Bu bilgileri söz veya amale icraata dönüştürdüğün an mükafatlandırılırsın.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/hvoSF4VWwPJ
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=483607432090663&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 32. Karanlık Madde Nedir?

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/XEdVkBrAWYb

  YanıtlaSil
 33. Akıl, zaman içinde sürekli veri analiz eder.
  Zamana bağlı akıl veri analizleri ile düşünce üretir ama bu düşünce koşullu düşüncedir.
  Dünün koşulları yarının koşullarını oluşturur.
  Böylece akıl kendi ideolojik mekanını oluşturup, oraya sığınır.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/gUBfzSoRMKH
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=614710332313705&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 34. BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6hVpxQ85kS5
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622863021498436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. “İnsan beyninin diğer organlardan daha cazip ve üzerinde düşünmeye davet eden bir yönü var. Hepimiz kendi zihin alanımız içerisinde yaşıyoruz. Bu nedenle zihinle beyin arasında ne tür bir ilişki olduğunu henüz tam olarak bilmesek de beynin, zihin yaratan bir organ olduğunu kabul etmeliyiz.”
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/RWxJYDPGX7M
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=623724488078956&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 36. Çevremizdeki varlıklar arasında kütlesi olan ve boşlukta yer kaplayan her şeye MADDE denir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=637451063372965&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. Hesabını muhasebeni doğru verilerle yap güzel kardeşim. Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki, sen onları konuşma üsluplarından tanırsın.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=644476062670465&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=645519082566163&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=669239123527492&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 40. ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=681949962256408&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 41. Yanlış bilgilerle kişilerin akli dengesini bozdular.
  Bu zamanda hakiki Müslüman kalabilmek de zor. Bu karmaşık hayata ayak uydurmak, kendini koruyabilmek bir o kadar da zor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=683185365466201&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 42. Sizin hedefiniz daha büyük olmalı.Düşünce zihnin gözüdür.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=689177531533651&set=a.147226759062067&type=3&theater

  YanıtlaSil
 43. Televizyon radyo gibi aletleri iyi monta etmeden atmosferde var olan sese veya görüntüye ulaşamadığımız gibi kavramları da yerli yerine yerleştirmez isek Allah'ı ve ahireti de göremeyiz zihnimizde.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=689475558170515&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 44. Fikir ile bilginin arasındaki sınırları aramalıyız; hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şeyleri hangi ölçülere göre inceleyeceğimizi bulmak için onaylama biçimimizi düzenlemeli ve inançlarımızı değiştirmeliyiz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=697178504066887&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 45. Biz, sana diğer bir defa daha iyilik yapmıştık: “38.Hani bir vakit vahyolunan şeyleri annene vahyetmiştik, 41.Ve Ben, seni Kendim için yetiştirdim.
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN.2017
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=699893067128764&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 46. Sana dağlardan soruyorlar, de ki: “Rabbim onları savurdukça savuracaktır. Böylece onları dümdüz boş bir hâlde bırakacak. Orada bir çukur ve bir tümsek görmeyeceksin.”O gün, hiçbir eğriliği olmayan o davetçiye uyarlar ve Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah] için sesler kısılmıştır. Artık sadece hafif bir ses duyacaksın.O gün, Rahmân’ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah’ın] kendisine izin verdiği ve sözce hoşnut olduğu kimseler hariç, yardım-destek, yarar sağlamaz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=712707649180639&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 47. ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=712270565891014&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 48. İnsan zannetmesin ki bütün bunlar çöpe gidiyor. Bunların hepsi ortamda kalıyor, pek çoğu unutuldu zannedilse de hafızada bir yerde fihristsiz duruyor ve olmadık zamanda akla gelebiliyor veya tamamen bilinç altına atılıyor aranmadıkça orada yaşamaya terk ediliyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=715299358921468&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 49. Aklı anlamamış birisinin, akılla herhangi bir konuyu anlaması nasıl mümkün olabilir? Dahası, anlamak istediği konu ile ilgili elde ettiği kanaatlerden nasıl emin olabilir? Terazisinin sıhhatli olup olmadığından emin olmayan birinin, tarttığı malın kaç kilo olduğundan emin olması, nasıl bir psikolojik organizasyonun neticesidir?
  Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=721988488252555&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 50. Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,Aslında İbn Tufeyl bize, “Tanrı fikrine ulaşmak için ne bir aracıya (Peygambere) ne de tanrısal tebliğe ihtiyacımız var” demektedir...
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1185405961768448001

  YanıtlaSil
 51. Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1192788125271101441

  YanıtlaSil
 52. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  Eşyadaki özellikleri diğer eşyadaki özelliklerle ilişkilendirdiğin zaman problem çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=781555315629205&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 53. İddia eden iddiasını ispatlıyamıyorken bu insanla ne dağ devrilir ne dünya feth edilir...!
  İddia Edenin İspat Külfeti: Herkes, iddiasını hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilen deliller ile kanıtlamak zorundadır. İddia peşinen doğru kabul edilip, aksinin ispatının aleyhinde iddia olunan tarafa yüklenemez.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785569401894463&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 54. Meydan Okumalardan ancak sağlam karakter, sağlam Hakikat bilincine sahip olabilecek çok az insan geçebilecektir.
  Bu işin sonunda dünyada doğru yanlış kazandıklarınız sizi kurtarmayacak ama Yüksek Benliğinizin DOĞRU BAKIŞ AÇISI size Hasat edilmeniz için fırsatları açacaktır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=785611898556880&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 55. Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir
  Eğitimin amacı aklı kitaplarda yazılan bin bir çeşit şeyle doldurmak değil, zihne düşünüp gelişmeyi öğretmek olmalıdır."
  Müslüman Toplumlar Neden Yeni İbn Tufeyl’ler Çıkaramıyor,
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=773152889802781&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 56. GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER. Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  Bazen diyorum ki, “Bu adamları hiç gündemine alma, fikirlerine değer verme, ademe terket gitsin.” Fakat İslam’ın sütunlarını nişan aldıklarında sinir uçlarıma dokunuyor ve yine bu mahlûkları gündemimize almak zorunda kalıyoruz, saf ve alt yapısı olmayan Müslümanları kandırmasınlar diye.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787151678402902&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 57. EŞYADAKİ ÖZELLİK. ÖN BİLGİ. RUH.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234877900296952&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 58. Bana neyi teklif ediyorlar bende olmayan ki, Müslüman olayım?”
  İdeolojik Dolandırıcılık; Demokrasi
  Kitabı referans alıp, sürekli muhasebe altında tutmadığımız ve yeniden inşa etmediğimiz tercihlerimizin, ne kadarının zanna dayalı olduğunu yakinen müşahade edeceğiz.
  Kitabı; tertil üzere, kendimizi ve halimizi esas almadan, muttaki olmadan okuduğumuzda, hidayet doğmadığına, tereddütsüz şahit olacağız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=791486964636040&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 59. Şüphesiz ki Firavun, yeryüzünde yüceldi ve idaresi altındaki insanları grup grup yaptı; onlardan bir grubu güçsüzleştirmek istiyor; bunların oğullarını boğazlıyor; eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiriyor, kızlarını da sağ bırakıyordu. Şüphesiz ki o, bozgunculardan idi.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=795681177549952&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 60. Dindar görünen çok sayıda insanın derin düşünceden ve anlayış genişliğinden fakir olduklarını görüyoruz ve üzülüyoruz.Akletmedikleri için hakikat merkezi bir bilgiye ulaşamıyorlar. Bir tarafta aklı olup dini olmayanlar, bir tarafta dindar olup akılsız olanlar diye sanki insanlık ikiye ayrılmış.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=806802829771120&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 61. Akıl eleğinden,süzgecinden,filitresinden geçmeden doğrudan yaratıcı tarafından bildirilen sözler bütününe vahiy denir.
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843717966079606&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 62. Bir eşya satın alırken kullandığımız kadar bile din konusunda aklımızı kullanmıyoruz.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=848563408928395&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 63. DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞUNLUK İLKESİ...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857615468023189&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 64. İnsanın eşya olduğuna ve diğer eşya ile ilişkilendirilmesi ile ilgili bir kompozisyon yazmanızı isteyecektim.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=860596257725110&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 65. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=873313593120043&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 66. Ve geceden de. Ayrıca, sana özgü bir fazlalık olarak sen, salâtı geceleri uyanıp uygula! Rabbinin, seni güzel bir makama ulaştıracağı umulur. 79
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=878119692639433&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 67. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  Aklını kullanan insan; Eşyadaki özellikler ile vakıayı ilişkilendiren insandır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880183809099688&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 68. BEYNİMİZİN KUMANDASI ​​KİMDE OLACAK?
  https://t.co/Pl5lb2e95o
  Bu ideolojiyi iyi organize edersek doğru şekilde kanalize etmenin yolunu bulabilirsek bir gün dünyaya öncü lider olabiliriz.
  Sen gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir.
  https://t.co/y971KPPRdo

  YanıtlaSil
 69. AçıkBeyin -Bilimin Sınırları.
  https://t.co/aivGerRPyT
  Bir Şeyleri Değiştirmek İstiyorsan,KAFA YAPINI DEĞİŞTİR! YENİDEN DOĞ..!
  Kapitalizm önü alınamaz bir hırsıda beraberinde getirdi.O zaman bu ideolojiyide yönlendirmek bize düşer
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM..
  https://t.co/EZuo0dYqZm

  YanıtlaSil
 70. Algılarımızda Nasıl Özgür Oluruz? https://t.co/OgCZBAOSNm
  Aklı anlamamış birisinin, akılla herhangi bir konuyu anlaması nasıl mümkün olabilir?
  https://t.co/cJLRmWHlXL
  #sesimiduyinsanlık
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  https://t.co/8Ga2t0BD4F

  YanıtlaSil
 71. Akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.
  https://t.co/ELmNCRrntX
  Allah, pisliği,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  https://t.co/oDtkZKp3M7 https://t.co/U8MMF6iMMO

  YanıtlaSil
 72. Allah yarattığı her şeyin matamatiğini yapmış. sende yapmak zorundasın.
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=956875304763871&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 73. Müslümanlar uyuyor!
  https://t.co/OoDwmZWVrh
  Allah, pisliği,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  İslami rejim özleyenlere sadece sorum şudur; Neyi savunduğunuzun farkında mısınız?
  Zâlim Müslümanlar
  Ne de az öğüt alıyorsunuz!
  https://t.co/dZYdhU5joy

  YanıtlaSil
 74. ÇAĞRI ... Üstün Akıl, Para, Silah, Güç sahiplerine duyurulur.
  Kim Allah'ın bilinmesini, dinin anlaşacağını, onların yerine getiremeyeceği koşullara bağlamışsa; şeytanın atına binmektedir.
  Sen istersen şeytanı ve diğer güçleri kullanabilirsin.!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=847916972326372&id=100013242319421

  DÜNYA'YI TEK BİR KÖY GİBİ YÖNETECEKLER!
  https://t.co/y1CsqavKkY
  DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM ...
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://t.co/b2I2Ap4HNs
  Ey iman sorunlar! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir döviz boyutu haber vereyim mi?
  https://t.co/ZOrRVsbC5k https://t.co/G5cmvrk5Sx

  YanıtlaSil
 75. Elbette bu problemlerin yüksek düzeyde (akademik boyutlarda), derinlikli bir nüfuziyetle irdelenmesi, müzakere edilmesi beklenir. Ne yazık ki, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasında her türlü ön yargıdan uzak bir yaklaşımla elekten geçirilmemiştir.
  https://t.co/2ZNZ0DVlwp

  YanıtlaSil
 76. Daha önce de yazdım; dini anlayışın tecdidi (yenilenmesi) gerekiyor. Bu tecdidi yaparken bütün kavramlar yeniden gözden geçirilecek; belki yeni kavramlar inşa edilecek. Gün yeni şeyler söyleme zamanı.
  https://www.instagram.com/p/CC0nmmPpHDZ/

  YanıtlaSil
 77. KAİDELERLE SAĞLAMA. YILLARIN KONUŞULMAYANLARI...!
  Suçu ve suçluyu övme,!!!
  Hesap yaparken matamatiksel işlem yaparken doğrumu yanlışmı diye nasıl sağlama yapıyorsan fikirleri de kaidelerle sağlamasını yapacaksın.
  https://t.co/lHwr55RRvi

  YanıtlaSil
 78. Akıl,düşünce veya idrak;vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır
  https://t.co/ELmNCRrntX
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
  https://t.co/f49CzVq041
  A.Kulanmayan
  https://t.co/I0O8zGfthv https://t.co/UUWO1pMGlf

  YanıtlaSil
 79. Allah, pisliği,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır ve en yüz kızartıcı iğrençliğin kucağına atar.
  https://t.co/I0O8zGfthv
  Hesabını muhasebeni doğru verilerle yap güzel kardeşim. Sen onları konuşma üsluplarından tanırsın.
  https://t.co/Fn097eBplL https://t.co/FwPIrZph5x

  YanıtlaSil
 80. Tarihin en büyük yalanı deşifre oluyor! Peygamberler din getirmedi, dinleri kaldırmak için geldiler başlığıyla literatür açısından yeni...
  Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir
  KONUŞULMAYANLAR
  https://t.co/jyqSHlShar https://t.co/MbB3DH7a4x
  https://t.co/k0hm067xJn

  YanıtlaSil
 81. Ruh Nedir? Nöroloji Profesörü Yorumluyor!!!
  https://t.co/UxPUKAuK7C
  Ruh eşyadaki özelliktir. insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  https://t.co/ZdgCTctxqm
  EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR.:
  https://t.co/1nap1kC18m

  YanıtlaSil
 82. Peki şimdi ne yapalım!
  https://t.co/hxBFpJnR3h
  Ey insanlar, Allah’ın va’di haktır, doğrudur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Hilekâr insanlar ve şeytan da, Allah’ı öne sürerek, Allah adına sizi kandırmasın. 35/FÂTIR-5:
  ŞEYTANIN SON KOZU HİLAFET
  https://t.co/3ocs72OPIX

  YanıtlaSil
 83. Hayat Bu Kadar Zor Mu ?
  https://t.co/hPTLED3XvT
  Ben nereye gidiyorum?
  https://t.co/Q5vHtPnapc
  İNSAN EŞYA
  https://t.co/RsTHGt40RD
  YENİDEN DOĞ!
  https://t.co/vh81WscFat
  Hayat sana pek çok küçük parça verecektir.
  https://t.co/IPAlh4Al50
  Ruh Nedir?
  https://t.co/lVCF7IOAvn
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1327856885895192576?s=19

  YanıtlaSil
 84. Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
  Anlamak ve idrak etmek.
  https://t.co/hKC6mZldAf
  Dâvâmızın mânâsını kimseler anlamadı; biz ise hiçbir
  mânâsı olmayan dâvâmızın hayranıyız.
  Mânasız işleri dâvâ edinenlerin başkaları tarafından anlaşılmayı beklememeleri gerekir.
  Mefhumlar; zihinde vakıası...
  https://t.co/lKHd1usewW
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1344284202779422729?s=19

  YanıtlaSil
 85. Ne olacak bu memleketin hali?" sorusunun harika bir cevabı...https://t.co/txJOR2c1xU
  Türkiyeliler olarak alışığız biz “ne olacak bu memleketin hali” kaygısına ve “şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var”
  https://t.co/gcbxuXY30K
  https://t.co/lz0t5T55W6 https://t.co/wJ0rvCnS3G

  YanıtlaSil
 86. Amigdala: Korkularını Anlamaya Hazır Mısın ?https://t.co/cVsyuXlVle
  Beyninizi kontrol eden bir duygunun sizi ele geçirdiği oldu mu?
  https://t.co/iXWuSzbYcF
  Müslümanların tüm birikimlerini en verimli inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir.
  https://t.co/rXUUY67sMO https://t.co/zrn4dwHCpp

  YanıtlaSil
 87. Devletlerin, kanunların şehitleriyle , Kuranda Allah'ın anlattığı şehit farklıdır.
  AŞI OLMAYANLAR İÇİN ZOR GÜNLER KAPIDA
  Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.
  İNSANLIĞIN ÖNCÜLERİNE...
  İNSANLIĞIN ÇÖZÜMÜ EŞYAYI BAZ,ÖLÇÜ ALMAKTAN GEÇER.
  https://t.co/xyP8XSCAuF

  YanıtlaSil
 88. ELŞAD MİRİ / İSLAM'DA YOK!
  https://t.co/Ad7NprdscF
  Ülkemizde kandiller “hurafe” pazarlama zamanlarıdır. KONUYA BURADAN BAŞLAMAK DAHA VERİMLİ OLACAKTIR.
  “Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.”
  Hayvanlar düşünmez.! Düşünmek Farzdır
  https://t.co/7xA59SMy0i https://t.co/Ll4qMfB7u0

  YanıtlaSil
 89. İSLAM ALEMİNİN ACİL AYDINLANMA ÇAĞINA İHTİYACI VAR!
  https://t.co/JQJ8ZkBUUH
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  Hayat sana pek çok küçük parça verecektir. Onları...
  BAKIŞ AÇISI VE YENİDEN DOĞMAK...!
  https://t.co/FE0bhuSidI
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1380084690749698050?s=19

  YanıtlaSil
 90. RAMAZAN DEMİR / MÜDDESSİR KİM? https://t.co/0N5QU06fnU
  ÖRTÜNME*
  Sizi sıcaktan ve soğuktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Allah, size olan nimetini böylece tamamlıyor ki, tam..Nahl.80.
  https://t.co/F6oxbJQGTJ
  https://t.co/QoQbye2oLF https://t.co/Hhk3xOCN88

  YanıtlaSil
 91. YARATILIŞ 01/RAMAZAN DEMİR -https://t.co/IZXc2Pm48q
  Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  YENİDEN DOĞMAK..!
  https://t.co/FE0bhuSidI
  #sesimiduyinsanlık
  Fikrin kişide mefhumlaşabilmesi için fikrin vakıaya mutabık olması gerekir.
  https://t.co/Xyp1cEyL8N
  https://t.co/mERacC0jcV https://t.co/rInKzwW8bH

  YanıtlaSil