Bu Blogda Ara

3 Ocak 2017 Salı

VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...

39 yorum:

 1. DİKKAT.!
  BU BİLGİ KİRLİLİĞİ İÇERİSİNDE VİRÜSÜN BULAŞMADIĞI TEK KAYNAK EŞYANIN ÖZELLİKLERİ ACISINDAN OLAYA BAKMAK.
  Onun kendisine vahyen gönderildiği kimsenin, yani Hz .Muhammed’in, kendisine vahiy gönderilmeyen diğer insanlar gibi bir insan olduğunun algılanmasıyla mümkündür. Evet Allah’ın elçisi ile elçisi olmayanlar arasında fark vardır. Lâkin bu fark Mu-hammed’i lâyü’selleştiren (sorumlu kılmayan) bir fark olmayıp onun­la diğer insanlar arasında yalnızca kendisine vahiy gelen kimse oldu­ğu farkı ve onun yanlışlarının kendisi hayatta iken düzeltilmesi gereği ve gerçeği farkıdır. Ki Allah, yanılabilir elçisinin yanlışlarını şayet hayatta iken düzeltmezse bu takdirde Allah’ın dini, kulları ara­sında doğrusu öyledir şeklinde anlaşılacaktır. Bunun kaçınılmaz so­nucu olarak da Allah ahirette, yapılan yanlışın düzeltilmemesinin so­nucu kullarına hesab soramıyacaktır. Bu sonucun doğmaması için elçilerinin yanlışlarını düzeltmek, Allah’ın elçileri hayatta iken yapa-geldiği bir sünneti olagelmiştir.
  *****************
  (Yanlışa örnek---https://vimeo.com/176587900...)http://www.dailymotion.com/video/x3dwfu4_alim-sifatindaki-asagilik-komplexi-olan-dalkavuklardan_videogames

  Yanlışlıkları diye nitelendirdiğimiz vakit yanlış yollara gideceğinden(Eski alimlerin zelle dedikleri gibi) eşyadaki,insandaki hallerden birisinin diğeri olarak nitelendirmemiz daha uygun olmasıdır.
  örnek.
  Resullerin ve nebilerin aklen de Şer'an da evla olana aykırı bir fiili yapmaları caizdir. Çünkü evla olana aykırılık, mübah olan bir hüküm demektir. Ancak bazı amelleri bazısından daha evladır. Veya mendup hükmünü taşıyan bir olay olup bazı davranışları diğerinden daha evladır.
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/21.htm#_ftn3
  http://www.iktibasdergisi.com/kurani-nasil-anlamaliyiz-veya-kurani-anlamanin-onundeki-engeller/#comment-62471

  YanıtlaSil
 2. Arapça bir kelime olan siyaset; ıstılahta belirli bir fikirle insanların ülke içi ve dışı ile ilgili işlerini gütmeye yönetmeye denir. Bu iş, devlet ve ümmet tarafından yapılır. Devlet ve yöneticiler bu işi yönetici olarak; ümmet de takipçi, muhasebeci, nasihat edici olarak yürütür.
  ***
  İsrail oğullarını peygamberler siyasa ediyorlardı (yönetiyorlardı). Bir nebi öldüğünde onu bir başka nebi takip ediyordu. Benden sonra nebi yoktur. Birçok hâlifeler olacaktır." (Buhari Enbiya 50, Müslim İmarat 1842) Yani, Rasulullah (sav)'den sonra Müslümanları hâlifeler yönetecektir.
  **
  http://www.hilafet.com/inceleme/index.htm

  YanıtlaSil
 3. “Kim doğru yola yönelirse iyi bilsin ki o sadece kendi lehine yönelmiş olacak; kim de saparsa unutmasın ki o da yalnızca kendi aleyhine sapmış olacaktır. Zira hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu taşımaz. Üstelik Biz, bir elçi gönderinceye kadar asla hiçbir toplumu azaba sürüklememişizdir.”(İsra, 15; bkz: Mülk, 6-11)
  ***
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_1/09.htm
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  http://www.iktibasdergisi.com/fatalizme-mahkum-hayatlar/

  YanıtlaSil
 4. Molla Sadreddin Yüksel (rh.a.), itikad meselesinde net ve sertti. Adeta ateşten bir gömlek giymiş gibiydi. “Türkiye Daru’l Harb’tır” diyordu. “Türkiye’de Cuma namazı sahih olmuyor” diyordu. “Müşrik rejimin ücretli memurlarına tavsiyem, tecdid-i iman’dır” diyordu. Bu fetvaları, Bel’am kılıklı heriflerin uykusunu kaçırmıştı. Kendisini de Müslüman kalabalıkların ortasında garipliğe mahkûm etmişti.

  Gariblik, Varis-i Rasûl olanların bütün zaman ve zeminlerde asli vasıflarıdır. Molla Sadreddin Yüksel (rh.a.), ömrü boyunca hep garipti. Etrafını sarmıştı biri sürü Çarşamba ve Perşembe hocaları!

  Molla Sadreddin Yüksel (rh.a.)’i anlamak, ve O’nun izini takip etmek için “Varis-i Rasûl” denilen Rabbanî şahsiyeti fıkh etmek şarttır. Sahâbe’den dertlerin babası Ebu’d-Derdâ (r.a.)’ın rivayetiyle Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur:

  "Muhakkak âlimler, peygamberlerin varisleridir. Şübhesiz pey­gamberler, ne altın, ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygam­berler miras olarak, ancak ilim bırakırlar. Bu itibarla kim pey­gamberlerin mirası olan ilmi elde ederse, tam bir hisse almış olur.” (Sünen-i İbn Mace, Mukaddime, B.17, Hds.223; Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-İlm, B.19, Hds.2822; Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l- İlm, B.1, Hds.3641)

  Varis-i Rasûl, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in genelde insanlığa özelde ise Müslümanlara gösterdiği adrestir. Ona düşman olanlar her dönemde hidayetten mahrum kalmış birkaç terstir.

  Varis-i Rasûl; düşünceleri berrak, hedefi net, ufku açıktır.
  ***
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=174023339715742&id=100013242319421&pnref=story
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  NETLİK...MÜSLÜMANLARIN GÜNDEMİ NE OLMALI?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/muslumanlarin-gundemi-ne-olmali.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.vuslatdergisi.com/yaziDetay.php?id=53465&sID=150&year=2014&month=2

  YanıtlaSil
 5. Katıksız iman eden her muvahhid mü’min için kendisiyle, Rabbi Allah’a şirksiz ibadet edecek vahiy kaynaklı ilmi öğrenip elde etmek farzdır… Kadın olsun, erkek olsun her mü’min müs­­­lümanın, iman konusunda ve amel konusunda kendisine gerekli ilmi edinmesi ertelenmez bir farzdır.
  ---
  ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://abdullahdai.com/kitaplar/muminlerin-yolu/alimler-peygamberlerin-varisleri/

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ÂLİMLER: PEYGAMBERLERİN VARİSLERİ
   Katıksız iman sahibi ve ilmiyle salih amel işleyen muvahhid mü’min bir âlim, Rahmân’ın mutevazı kullarının arasında Allah’ı en iyi tanıyan, “Lâ ilâhe illallah’”ı idrak edip şuurlu olarak en iyi bilen bir kâmil şahsiyettir…
   http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
   http://abdullahdai.com/kitaplar/muminlerin-yolu/alimler-peygamberlerin-varisleri/

   Sil
 6. Müslüman toplumun önemli bir kesimini böyle bir noktaya getirdi.

  Artık Resul’ün sadece sözleri değil, davranışları da bir baba, bir arkadaş, bir eş, bir yönetici, bir komutan ve o toplumunun bir ferdi olarak söyleyip yaptığı her şey, hatta bir iması, jest ve mimikleri bile vahiy olarak algılanır oldu. O sussa vahiy, konuşsa vahiy, otursa vahiy, çalışsa vahiydi. Yaptığı her şey vahyin bir sonucuydu. Nefes alması bile vahiy ile gerçekleşiyordu. Üstelik bu durum, resullüğünü ilan edip vefat edinceye kadarki zamanla da sınırlı değildi. Ana rahmine düşmesi ile birlikte başlamıştı bu vahiy süreci. Gerçi egemen anlayışa göre, her şey onun yüzü suyu hürmeti için yaratılmıştı ve bu bakış açısıyla O, evrenin yaratılışının da asıl sebebiydi. Âdem’den önce de o vardı.
  Bu anlayışın YANLIŞ OLDUĞUNUN AÇIKLAMASI.
  https://www.youtube.com/watch?v=LZKrRXypqY4
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  ***************Bizim takip etmemiz gereken istikamet.***************
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://www.venharhaber.com/dusunce-platformu/mehmet-yasar-soyalan-kuranda-kurandisi-vahye-atif-iddiasi-h18752.html

  YanıtlaSil
 7. Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  Örnek.
  Bir toplum nasılsa öyle yönetilir.
  Buyurun islam beldeleri.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360036381114436&id=100013242319421&hc_location=ufi
  https://www.facebook.com/bekir.saglamer/posts/362620600832365
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=342&v=FX9wiOT_PHY

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360917631026311&id=100013242319421&pnref=story

   Sil
  2. SÜNNET ANLAYIŞI NASIL OLMALI.?

   https://www.facebook.com/yeryuzuiyilikhareketi/videos/vb.1674848649439070/1969087813348484/?type=2&theater

   Sil
  3. Nebi eşyadaki özelliklerinden birini kullandığı zaman eğer o özellik Allah'ın kast ettiği şey değilse düzeltme ,uyarı,ikaz geliyor.eğer kast ettiği şey ise uyarı ikaz gelmediği gibi Resul'un tebliği konusu oluyor.
   Onun için maddenin,eşyanın özelliğini Hakikat'ını anlamak için Allah'dan istekde bulunalım.
   Furkan .77

   Sil
  4. Nebi eşyadaki özelliklerinden birini kullandığı zaman eğer o özellik Allah'ın kast ettiği şey değilse düzeltme ,uyarı,ikaz geliyor.eğer kast ettiği şey ise uyarı ikaz gelmediği gibi Resul'un tebliği konusu oluyor.
   Onun için maddenin,eşyanın özelliğini Hakikat'ını anlamak için Allah'dan istekde bulunalım.
   Furkan .77

   Sil
 8. Eğer İslami hareket içinde yetişmiş türlü meslek ve bilimsel perspektif sahibi kişiler sorumluluk alırlarsa bu yazıda konu edilen sorunların büyük bir kısmının çözümünde önemli adımlar atılabilir. Herkes duyduğunu ve okuduğunu sahip olduğu mesleğin ölçülerine göre sorgulamalıdır.
  http://kitalararasi.com/2017/09/26/gecekondu-peygamberlik-sorunu-ve-bir-cozum-onerisi-gokhan-bacik/

  YanıtlaSil
 9. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  RUH*
  Eşyadaki özellik*
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  İngilizce Kur'an'ın Kur'an-ı
  http://presentationofislamandquran.com/
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR.
  ŞU AN İSLAM BELDELERİ YARIN TÜM DÜNYA EŞİKTE...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=367823410335733&id=100013242319421
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html

  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=NFVcBZfQq7A

  YanıtlaSil
 10. “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html

  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=nV_Vl9_ecP8

  YanıtlaSil
 11. Rabbin, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe, memleketleri değişime/yıkıma uğratıcı değildir. Zaten Biz, halkı şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapan kimseler olmayan memleketleri değişime/yıkıma uğratıcı değiliz.
  (Kasas/59)
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  isra.15
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360036381114436&id=100013242319421&hc_location=ufi
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358042807980460&id=100013242319421&pnref=story
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html


  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/dinde-peygamberin-sunnetin-hadisin-yeri

  YanıtlaSil
 12. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  “Allah peygamberlik müessesesini ümmete yüklenmiştir. Ümmet insanlığa Marufu emredecek, neyhe de mani olacak. Müslüman evinde rahat rahat yatamaz. Böyle bir hakkı yok”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408770446241029&id=100013242319421
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406310073153733&id=100013242319421
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Bu da Allah’ın oraları nasıl helak ettiği­ni gördükleri anlamına gelmektedir:
  https://www.google.nl/search?q=Bu+da+Allah%E2%80%99%C4%B1n+oralar%C4%B1+nas%C4%B1l+helak+etti%C4%9Fi%C2%ADni+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+anlam%C4%B1na+gelmektedir%3A&oq=Bu+da+Allah%E2%80%99%C4%B1n+oralar%C4%B1+nas%C4%B1l+helak+etti%C4%9Fi%C2%ADni+g%C3%B6rd%C3%BCkleri+anlam%C4%B1na+gelmektedir%3A&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  (41/FUSSİLET-21: Derilerine derler ki: Niçin aleyhimize şahidlik ettiniz? Onlar da: Bizi, her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. Sizi önceden yaratan O'dur ve O'na döndürülürsünüz, derler.) (2017 bu gün akıllı telofonlarda mesajlaşırken aynısı olmuyor mu ? )
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=233284633789612&id=100013242319421


  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/61-fussilet-detaylandirilmis-ayirilmis-suresi

  YanıtlaSil
 13. Biz herbir peygamberi, onlara dinlerini açıklasın diye, kendi milletinin lisanıyla gönderdik.İbrahim*4
  Efendimiz’den hurma ağaçlarının aşılanmasıyla ilgili olarak rivâyet edilen hadis-i şeriflerin tahliline geçebiliriz.
  İlgili Rivâyetler ve Kritiği
  Konuyla ilgili olarak İmam Müslim Sahih’inde art arda şu üç hadisi rivâyet etmiştir. Anlam olarak birbirleriyle benzerlik ifade eden ilk iki hadisi mealen, üzerinde önemle duracağımız sonuncu rivâyeti ise metniyle birlikte ele alacağız:
  1. Talha b. Ubeydullah, “Resûlullah’la birlikte hurmalıklarının başında bulunan bir kavme uğradım.” diyor. Allah Resûlü (s.a.s.), (orada bulunanlara bahçelerinde çalışanlarla ilgili olarak) “Bunlar böyle ne yapıyorlar?” dedi. Onlar da, çiçeğin erkeğini dişininkine aktarmak suretiyle aşılama yaptıklarını söylediler. Bunun üzerine Resûlüllah Efendimiz, “Bunun bir fayda sağlayacağını zannetmiyorum.” buyurdular. (Aşılamayla uğraşan kişiler) Resûlüllah’ın bu haberini alınca yapmakta oldukları işi terkettiler. Sonra (onların aşılamayı) terkettikleri haberi Resûlüllah’a ulaştırılınca şöyle buyurdu: “Bu, onlara bir fayda temin ediyorsa bunu yapsınlar. Ben sadece bir zannımı (kanaatimi) ifade ettim, beni zannımdan dolayı muaheze etmeyin. Ancak size Allah adına konuştuğumda onu alınız/tutunuz, zira ben O’na asla yalan isnat etmem (Müslim, “Fedail”, 139; İbn Hanbel, Müsned, 1: 162; İbn Mace, “Ruhûn”, 15).
  2. Nebi (s.a.s.) Medine’ye gelmişti. (O sıralarda Medine halkı) hurma ağaçlarını ıslah ediyorlardı. (Halk bunu yapanlara) ‘aşılama yapıyorlar’ diyorlardı. Resûlüllah onlara, “Böyle ne yapıyorsunuz?” diye sorunca onlar, “Biz bunu (öteden beri) yapıyoruz.” dediler. Resûlüllah, “Belki siz böyle yapmasanız da netice iyi/müspet olur.” buyurdu. Bunun üzerine onlar yapmakta oldukları işi bıraktılar. (Derken ertesi yıl) hurmalar yemişlerini döktü yahut azalttı (yani verim düştü). Bu durumu Hz. Peygamber’e bildirdiklerinde şöyle buyurdu: “Ben bir beşerim. Dininizle alâkalı size bir şey bildirdiğimde onu alınız. Ancak kendi görüşümle size bir şey emrettiğim zaman, (şunu biliniz ki ben de bir beşerim).” (İmam Müslim, senette yer alan İkrime’nin rivâyetle ilgili olarak, “veya buna benzer bir şekilde” biçimindeki ifadesini de bize aktarır) (Müslim, “Fedail”, 140; İbn Mâce, “Ruhûn”, 15).
  ************************************
  Hendek savaşı
  Mekke’de savaş hazırlıklarına başlandığı haberi ulaştığında, Hz.Peygamber (s.a.s) Müslümanların ileri gelenlerini topladı ve durumu onlara haber verdi. Yapılması gerekenler konusunda fikirlerini sordu. Selman-ı Farisi (r.a):
  - Ya Resulullah! (s.a.s) Biz Fars (İran) toprağında, düşman atlılarının baskınından korktuğumuz zaman, etrafımızı hendeklerle çevirip, kendimizi savunurduk. Ya Resulallah! (s.a.s) Burada da hendekler kazıp, arkasına çekilsek?Selman-ı Farisi’nin (r.a) bu fikri, Müslümanların hoşuna gitti.****************************Bedir savaşı Peygamberimiz başlangıçta Medine tarafına en yakın ve düşmana da en uzak olan kuyunun çevresine yerleşti. Sahâbeden Hubâb b. Münzir buraya yerleşilmesini uygun bulmadı ve Hz. Peygamber'e bu kararının vahye dayanıp dayanmadığını sordu. Peygamberimiz bunun kendi görüşü olduğunu söyleyince düşmana en yakın kuyunun yanına yerleşilmesini ve diğer kuyuların kapatılmasını teklif etti. Peygamberimiz bu görüşü uygun buldu ve Hubâb'ın işaret ettiği kuyunun çevresine yerleşerek diğer kuyuları kumla kapattırdı.[275]275. Vâkıdî, I, 53-54; İbn Hişâm, I, 620; Belâzürî, I, 293; Taberî, II, 440; İbn Abdilber, Dürer, s. 105.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar

  1. Hendek savaşı
   Mekke’de savaş hazırlıklarına başlandığı haberi ulaştığında, Hz.Peygamber (s.a.s) Müslümanların ileri gelenlerini topladı ve durumu onlara haber verdi. Yapılması gerekenler konusunda fikirlerini sordu. Selman-ı Farisi (r.a):
   - Ya Resulullah! (s.a.s) Biz Fars (İran) toprağında, düşman atlılarının baskınından korktuğumuz zaman, etrafımızı hendeklerle çevirip, kendimizi savunurduk. Ya Resulallah! (s.a.s) Burada da hendekler kazıp, arkasına çekilsek?Selman-ı Farisi’nin (r.a) bu fikri, Müslümanların hoşuna gitti.****************************Bedir savaşı Peygamberimiz başlangıçta Medine tarafına en yakın ve düşmana da en uzak olan kuyunun çevresine yerleşti. Sahâbeden Hubâb b. Münzir buraya yerleşilmesini uygun bulmadı ve Hz. Peygamber'e bu kararının vahye dayanıp dayanmadığını sordu. Peygamberimiz bunun kendi görüşü olduğunu söyleyince düşmana en yakın kuyunun yanına yerleşilmesini ve diğer kuyuların kapatılmasını teklif etti. Peygamberimiz bu görüşü uygun buldu ve Hubâb'ın işaret ettiği kuyunun çevresine yerleşerek diğer kuyuları kumla kapattırdı.[275]275. Vâkıdî, I, 53-54; İbn Hişâm, I, 620; Belâzürî, I, 293; Taberî, II, 440; İbn Abdilber, Dürer, s. 105.****************************II—Hendek savaşı esnasında müşrikle topluca Medine’ ye taaruz için anlaşıp Benî Kureyza Kabilesi de müslümanlarla olan akitlerini bozunca,-Resulullah müslümanların akıbetinden korktu. Bunun üzerine Peygamber, uyeyne Bin Hısn el-Fezarî ve Gatafan Kabilesinin reisi Haris bin Avf’a Medine mahsulünün üçte birini teklif edip askerlerini geri çekerek Kureyyi yalnız başına bırakmalarını istedi. Şüphesiz Resulullah’ın bu teklifi, akid değil, müdara idi. Allah’ın Resulu, onların bu teklifi kabul ettiklerini görünce, derhal S â ad bin Muazve S a i d bin Ubade ile istişare etti. Onlar Peygambere şu cevabı verdiler:“Ey Allah’ın Resulu; bu, senin için yapmamızı arzu ettiğin bir iş midir, yoksa dinleyip itaat etmemiz için Allah’dan gelen bir emir midir?.. Yoksa sen onu, bizim için mi yapıyorsun?”Resulullah cevaben;“Ben bunu sizin için yapıyorum. Çünkü Araplar tek bir okla size atılıyorlar” buyurdu.0 zaman Saad bin Muaz şu karşılığı verdi:“Ya Resulallah! Vallahi, onlar gibi biz de şirk koşuyor, putlara ibadet ediyor, Allah’ı tanımıyor ve O’na ibadet etmiyorduk. Onlar bizim sadece mahsulümüze değil, yurdumuza da göz diktiler. Allah bize İslâmî ikram edip onunla bizi hidayete erdirdiği ve seninle aziz ve şerefli kıldığı zaman onlara bütün mallarımızı verdik! Vallahi, artık onlara kılıçtan başka verecek bir şeyimiz yok!.. Ta ki Allah, aramızda hükmedinceye kadar”... Resulullah bu söze çok sevindi ve buyurdu ki; “İşte sizler ve işte onlar...” Sonra Uyeyn’e ve Haris 'e dönerek şöyle dedi :“Gidin! Kılıçtan başka verecek birşeyimiz yok size!..” Resulullah başta, zaruret karşısında bir çıkar yol düşünmüştü; ama bu, hiç bir zaman nihaî bir hüküm değildi.*************************Allah’ın Resulu buyuruyor;“İnsanlar arasında Allah’ın öyle kulları var ki, Peygamber ve şehit olmadıkları halde, peygamberler ve şehitler kıyamet gününde onların Allah yanındaki mevkilerinden dolayı onlara gıpta ederler.”Dediler ki:“Ya Resulullah kim onlar, bize haber ver?”Buyurdu ki:“Onlar aralarındaki akrabalık ve alıp verdikleri mallarla değil, Allah’ın ruhu ile sevişenlerdir. Vallahi onların yüzleri, muhakkak nurdandır ve onlar nûr üzerindedirler. İnsanlar korktuğu zaman onlar korkmazlar. İnsanlar mahzun olduğu gün onlar mahzun olmazlar.” (17)17. Ebû

   Sil
 14. AÇIKLAMA...Peygamberler VAHİY konusunda kesinlikle hata yapmazlar.

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/G4LBS3RJgSk

  YanıtlaSil
 15. Arapça bir Kur’ân, müjdeleyici ve uyarıcı olarak, bilen bir toplum için âyetleri ayrıntılı olarak açıklanmış/ bölüm bölüm ayrılmış, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden, engin merhamet sahibi Allah’tan indirilmiş bir kitap! Buna rağmen onların çoğu yüz çevirmişlerdir. Artık onlar kulak vermezler.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=658881907896547&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 16. Allah'ın Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
  Selâmün aleyküm.
  Nasılsınız.
  Bir soru sormak istiyorum onun için önce mesaj atayım sonra onaylarsan görüntülü konuşuruz.
  Tez konusu soran öğrenci biliyorsan öğrenciye veya kendin yazabilirsin.
  İlk etapta etiket mevki makam kariyer sahibi olmak için fakat ahiret içinde mevki makam söz konusu.
  Sebebine gelince; Peygamberimizin zamanındaki kişiler güven ile bu günün kişileri delil ile bir şeyi onaylama gittikleri için bu konuları etiketli kişilere onaylattırmaya gerek duyuyorum.(Zaten hepsi delillendirilmiş)
  Saygılarımla...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=728735620911175&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 17. Doğu toplumları her asırda bir ‘müceddid’ geldiğine inanır. Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar. Batı toplumları her çağda büyük bir düşünürün doğduğuna inanır. Ve o düşünür çağa fikirleriyle eşlik eder.
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=842493016202101&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 18. BİZDEKİ EN ÖNEMLİ SORUN... HER KONUDA HERKES KONUŞUYOR. UZMAN OLAN İSE YANLIŞLARI DÜZELTMEKTEN KONUYU ANLATAMIYOR. HOCANIN TEPKİLERİ BİRAZ AĞIR OLMUŞ AMA HAKLI...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=880386392412763&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 19. ELEMENTLERDEN HABERİNİZ OLSUN Kİ İNSANINDA EŞYA OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLARAK DOĞRU HÜKÜM VEREBİLESİNİZ.
  İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var.
  Her Kemalin Bir Zevali Vardır.
  Düşünüp ibret alan yok mu?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=889158288202240&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 20. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890038141447588&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 21. Ezber bozan yorumlar:Barış Esastır'ama nasıl? https://t.co/x5p2wkdxSf
  Kuran ve sünnet,günün insanının anlayabileceği ilim ve teknoloji ışığında açıklama gerekir
  https://t.co/WKue0m48Aa
  https://t.co/mcR8rd5PzP
  https://t.co/CN86UzI461
  https://t.co/6TOR166elk
  https://t.co/7SO58qPzZF

  YanıtlaSil
 22. Hadisçilere 3 soru
  https://t.co/bHRNdfwkEw
  Harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları. o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://t.co/J7xsvmfr0z
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1355418435493232640?s=19

  YanıtlaSil
 23. Takipçi mi almak istiyorsunuz? Seçenekler için tıklayın: takipçi satın al

  İnstagram takipçi mi satın almak istiyorsunuz? Tıklayın: instagram takipçi satın al

  Tiktok takipçi mi satın almak istiyorsunuz? Tıklayın: tiktok takipçi satın al

  Tiktok takipçi satın al 2. alternatif: tiktok takipçi satın al

  Mobil ödeme takipçi satın almak için tıklayın: mobil ödeme instagram tiktok takipçi

  YanıtlaSil
 24. YARATILIŞ-02 / RAMAZAN DEMİR - https://t.co/mEgtoZW8mg
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİNİN GÖRÜŞLERİ GEÇERLİDİR.
  https://t.co/25EvVvNoEx
  YARATILIŞ 01
  https://t.co/RdpbJoCLdR
  Ehl-i kitap Muhammed’i evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar.146
  https://t.co/jJfVtRbNoa
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1394937960055836673?s=19

  YanıtlaSil
 25. SEMA/SEMAVAT1️⃣
  GALAKSİLER ARASI UZAY MI?
  Ülkemizde “hurafe” pazarlama zamanlarıdır.
  İslamiyet güncellenmeli.
  DETAYLAR
  Kişilerin algılaması düzelmeden.
  Kişi müstahak olduğu şekilde şekillenir.
  Son yüz yılın teknolojisiyle, ilmiyle hazırlanmış İslam Akidesi.
  https://t.co/yoKffypOsY https://t.co/dc9XkdD9rK

  YanıtlaSil
 26. Değişim süreci başlamıştır. Bu başlangıç tıpkı rahimde teşekkül eden pıhtılaşmış kan gibidir önce..
  DALINDA UZMANLAŞMIŞ
  Duygularını kontrol altına almış alimlere ihtiyaç var.
  Kitlesel yok oluş evresinde.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://t.co/CgMFew07sF

  YanıtlaSil
 27. ALLAH'a Teslimiyet İlkelerini Kur'an'dan mı Yoksa Kur'an Adına Kuramlardan mı aldık?
  KİŞİLERİN YAZDIĞI MEALLER KUR'AN DEĞİLDİR ve OLAMAZ!
  Kaidelerden başlamak gerekir
  İNSANLIĞIN KURTULUŞ İSTİKAMETİ.
  ŞEYTANIN SON KOZU HİLAFETİN AYAK SESLERİ.
  ÇÖZÜM
  DETAYLAR
  https://t.co/tHDXGNpqMC

  YanıtlaSil
 28. VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ ve Duygularını kontrol altına almış alimlere ihtiyaç var.
  ŞAHSİYETİN KAVRAM KARGAŞASINA UĞRAMIŞ HALİ VE TEDAVİSİ.
  Mefhumlar; zihinde vakıası idrak edilebilen manalardır.
  Kavram,zihinde oluşan bir formdur
  DETAYLARDA
  https://t.co/N1hTcAZZ1F https://t.co/sHdaZlamD1

  YanıtlaSil
 29. KUTSANMIŞ DAYAK-1.BÖLÜM-YARATILIŞ 01
  RİVAYET NOTERLERİ!
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Rabbimizin Kur'an'a koymadığı işaretleri biz niye koyduk?
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR
  algılamalar düzelmeden ortam düzelmez.
  ÇAĞINDAN SORUMLU KİŞİ
  ÇÖZÜM
  Sıfırdan başla
  https://t.co/ICar1x7yVc

  YanıtlaSil
 30. MEAL-TEFSİR YAZARLARININ ARAP CÂHİLİYE ŞİİRİ ELİYLE KUR'AN'I ANLAMSIZLAŞTIRMASI.
  SORGULADINIZ MI
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  ŞİİRSELLİĞE
  Kişilerin algılaması düzelmeden ortam düzelmez.
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  DETAYLARDA
  https://t.co/JfZivptsrW https://t.co/FDWMqJ3Bvy

  YanıtlaSil
 31. Allah’tan ve Elçisi’nden ahitleştiğiniz ortak koşanlara bir ültümatom,kesin uyarı:
  FETRET DEVRİ
  HELAK KAPIDA
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE,DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ ve Duygularını kontrol altına almış alimlere ihtiyaç var
  https://t.co/LRBDe5fPWI

  YanıtlaSil
 32. Kur'an'da Tesbih Kavramı.+ KUR’AN’DAĶİ ÖNEMLİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR-
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez.
  "Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."
  Rabbimizin Kur'an'a koymadığı işaretleri biz niye koyduk?
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://t.co/vNIs0QeHvA https://t.co/UfPGsleYCe

  YanıtlaSil
 33. Öncelikle şunu bilmek gerekir. Kavramlara verilen manalar aynı olsun ki kişi bir diğerini anlasın.
  Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.
  Gelecek nesiller için paket halinde yaşama dair görüşleri açıklayacağım. Sen katılmak ister misin?
  https://t.co/Vr0oXkHafk

  YanıtlaSil