Bu Blogda Ara

4 Ocak 2017 Çarşamba

BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?

43 yorum:

 1. Büyük hedefler büyük bedeller ister.Büyük bedeller,büyük olmakla karşılanabilir. Artık büyük olalım.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/05/buyuk-hedefler-buyuk-bedeller-ister.html?spref=fb

  YanıtlaSil
 2. “Devletin gerekliliği konusunda Müslümanlar arasında ihtilaf olmadığından, târih boyunca Müslümanlar devlet sâhibi ola-gelmişlerdir. İslâm şehirli-medenî bir dindir, şehir-medeniyet düzeni, devletsizlik fikrini devre-dışı bırakır. Devletsizlik olsa olsa dağda, kırda, bayırda kendilerini mevcut sosyaliteden soyutlayan bir avuç insan arasında mümkün olabilir. İslâm hayâtın bütününü düzenler, hukuk vâzeder; nikâhtan alışverişe, mîrastan savaş hukûkuna kadar hayâtın her alanını kapsayan hükümleri vardır. Hz. Muhammed, Medîne’de mescid, pazar, medrese kurmuş, dâvâları karâra bağlamış, diğer devlet reislerine mektuplar yazmış, zekât toplamış, ordu kurmuş, savaşa çıkmış, antlaşma imzalamıştır; buna rağmen “İslâm’da devlet yoktur, İslâm siyâsetle vs. ilgilenmez” demek, insan zekâsına hakârettir.

  Devletsizlik fikrini savunanlar devletin arızî olduğunu, târihte sonradan ortaya çıktığını savunurlar; ilk insan topluluklarında devlet yoktur. Bu takdirde “ilk insan çıplaktı, hâliyle örtünmek de arızîdir” diye düşünülebilir, oysa örtünmenin arızî olması onun gereksiz, zararlı ya da yok edilmesi gereken bir şey olduğu anlamına gelmez; gerekli olduğu, ihtiyaç duyulduğu için insanlık örtünme yoluna gitmiştir. Köşede bucakta ilkel yaşayan birtakım kabîleler ve mutlak çıplaklaşma eğilimindeki Batı toplumlarının bir bölümü dışında bugün insanlık şu veya bu şekilde örtünmektedir. Bu, şehir-medeniyet düzeninde kaçınılmaz olarak böyledir.

  Batı, üç yüz yıldan fazladır Müslümanların ensesinde boza pişirirken, Batılı felsefelerin taşıyıcıları, tutunduğumuz son dalı da kesmeye çalışıyorlar. Onların hatırına Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olamayız. İslâm’ın varlığa, insana, hayâta, topluma, târihe bakışı farklıdır, bir başka deyişle İslâm, her açıdan farklı bir paradigma üzerine kuruludur; aklı başında her Müslüman için bu böyledir. Bu açıdan İslâm’ı devletten-siyâsetten, daha geniş plânda hayâtın herhangi bir alanından soyutlamaya yönelik yaklaşımlar, Müslüman toplumlar için zararlıdır. Bu yaklaşımla güdülen amaç, yapmak, onarmak, ıslah etmek değil, yıkmak, bozmak, fesat çıkarmaktır. Târih boyunca devlet sâhibi olagelmiş bulunan Müslümanlar devlet fikrinden vazgeçmeyecektir. Sorun devletin İslâmî bir bakış açısı temelinde şekillenen farklı bir felsefî yaklaşımla modern devletten ayrı nasıl inşâ edileceği, nasıl olacağı, nasıl sınırlanacağıdır” demektedir.
  ***
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  https://akilvefikir.org/2016/03/28/islamin-devlet-talebi-var-mi/comment-page-1/#comment-375

  YanıtlaSil
 3. Şu dört husus gerçekleştiğinde bir devlet Islâm Devleti sayılır :

  A-) İçinde devlet kurulmuş olan memleketlerin otoritesi kâfir bir devlete veya kâfir bir güce ve nüfuza değil de yalnız müslümanların gücüne dayanmalıdır.

  B-) O memleketteki müslümanların emniyeti yani içerde ve dışarıya karşı müslümanların himayesi ve korunması sadece müslümanların gücüne dayanmalıdır.

  C-) İslâm'ın tümünü inkılabî ve kapsamlı şekilde uygulamaya başlamalı ve İslâm Davetini diğer insanlara taşımak için hemen uğraşmaya başlamalıdır.

  D-) Biat edilen halife. Hilâfet ehliyetinin şartlarına sahip olmalıdır.
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/03/gercekte-kurmak-istedigimiz-ve-arzu.html

  YanıtlaSil
 4. Bu misyon, “İslâm’ın hayâta hâkim olması” şeklindedir. Bu süreç; kişinin kendisini “namaz ve sabırla” yetiştirmesi, o “büyük hedef” için duâ etmesi ve bu hazırlıktan sonra da Peygamber(ler)in misyonuna destek olarak “İslâm’ı devlet-medeniyet şeklinde hayâta hâkim kılmak” şeklindedir.
  ***
  Hemen söyleyelim ki İslâm’ın bir devlet talebi kesinlikle vardır ve hem de bu devlet “Dünyâ Devleti”, “Dünyâ İslâm Devleti” olmak şeklindedir.
  ***
  “İslâm Devleti’ni yüreklerde kurun” söylemini çok yersiz ve boş buluyoruz. Çünkü dediğimiz gibi; İslâm sâdece yüreklere hapsedilebilecek bir din değildir ve sâdece yüreklerde kurulacak olan bir devletin; zulme uğrayan, aç, sefil, mağdur, mazlum insanlara hiç-bir faydası olmaz. Yüreklerdedir çünkü. Yüreklerde kurulmuş (yada yüreklere hapsedilmiş) olan devlet, bir mazlumun alnına doğru gelen bir kurşunu bile engelleyemez ve hattâ sektiremez. Hiç-bir yaraya merhem olmaz yâni. Böyle olunca da tâğutların ekmeğine yağ sürer. Bu nedenle devleti sâdece gönüllerde kurmak yetmez. Fakat deniyorsa ki, “ilk-önce yüreklerde kurun”.. eyvallah, o zaman başka. İslâm Devleti ilk-önce yüreklerde kurulmalı ve bir-süre sonra bilinç ile beslenmiş bir devlet yeryüzünde kurulup hâkim duruma gelmelidir.
  ***
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2013/10/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html?spref=fb
  ***
  Devlet; “dîn-u devlet”tir vesselam.
  ***
  Bu ortamdan kurtulmak istikamete kilitlenmek için Kuran ayetlerini ilim ve teknoloji ışığında servis etmek gerekir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html

  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  http://www.iktibasdergisi.com/sura-13-ayeti-baglaminda-peygamberin-ana-gorevi/

  YanıtlaSil

 5. İLK BAŞLANGIÇTA ÖLÇÜ KAİDELER
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/rasidi-hilafet-istiyorum-kaideler-ve.html

  YanıtlaSil
 6. İşte bu nedenle bu düzenin olması için olmazsa-olmaz şart İslâm Devleti’dir. İslâm Devleti vâr olduğu müddetçe bu düzen sürüp gidecek, İslâm Devleti olmadığındaysa yeniden zorluklar başlayacak ve Dünyâ bir kaos ortamına dönüşecektir.
  ***
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  isra.15
  Öncelikle tebliğimizi yapalım...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=343320416119366&id=100013242319421
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421&pnref=story
  ***
  ÖLÇÜ,NETLİK,SIRA,OLSUN Kİ HEDEFE VARASIN.ŞİRK....
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/olcunetliksirasirk.html

  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLr342JFErS76u5CDh7Yq5gADyDiArjk1M
  Hayatta iki yol vardır seçim hakkı senin ey insanoğlu
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/hayatta-iki-yol-vardr-secim-hakk-senin.html
  http://www.iktibasdergisi.com/islam-devleti-olmadiginda/

  YanıtlaSil
 7. O güçlü devletin oluşabilmesi için şu şartların yerine getirilmesi lazım,
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=317987501985991&id=100013242319421
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421&hc_location=ufi
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  https://www.facebook.com/siyasibakislar/videos/2000906503488338/

  YanıtlaSil
 8. Bu nasların bütünlüğüne bakıldığında görülmektedir ki, cihad; Allah yolunda kıtal / savaş anlamıyla, sözlü olarak fikri mücadele anlamıyla ve nefisle mücadele anlamıyla bir bütündür ve hayatın tamamını kapsamaktadır. Cihadın bu anlamlarından hiç birisi diğerini nefyetmez, diğerinin yerini doldurmaz. Hiç birisi uğruna diğeri ihmal edilmez. Hepsinin ahval ve zurufu farklıdır. Ahval ve zurufuna göre hepsini yerine getirmek şeri bir vecibedir.
  ***
  “İster dindar olsun ister facir olsun her emir ile birlikte cihad etmek üzerinize vaciptir.” [38]

  Bu anlamda cihadı İslam devleti yapar.

  RAŞİDİ HİLAFET VE CİHAD ***DEVLET (OTARİTE) OLMADAN CİHAD OLMAZ.
  https://www.youtube.com/watch?v=lRGAxG5nkU0&list=PLkfHFbBueve6YCNdDRIExA4yi_-F3ggP-&index=1

  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  http://islamiyontem.net/makale.php?id=226

  YanıtlaSil
 9. Birinin İslam cemaatine aidiyeti, onun gerçek bir mümin olduğu manasına gelmez. Müminin müminlik ölçüsü, cemaat aidiyeti ve sosyal konumu değil, kalbinin Allah’a karşı duruşudur.
  Onun için şu istikamete yönelinmelidir.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/09/dunyadaki-tum-insanligin-dikkatine.html
  http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yasar-degirmenci/mumin-kimligimizin-geregi-21234.html

  YanıtlaSil
 10. Dünyayı ancak, dünyayı değil, ahiretini kurtarma kaygısında olanlar kurtarabilir. Bir paradoks gibi görünüyor ama, hem makul hem de gerçekçi. Üstelik, muhtelif ayetlerde pekiştirilerek vurgulanmış ilahi bir vaat.Bu gerçeğin hikmeti şu. Dünyanın peşinde olanlar, dünyayı değil, dünyalıklarını kurtarma derdinde olabilirler ancak ve kaçınılmaz olarak dünyayı batırma yolunda ilerlerler. Lakin dünyayı değil, ahiretini kurtarma derdinde olanlar, kendilerine ahiretlerini kurtarabilmeleri için dünyayı kurtarma yolunda çaba sarf etme görevi verilirse, bu yolda ciddi başarılara imza atabilirler. Kaynak: Dünyayı Kim Kurtarabilir? - MUSTAFA SİEL
  ***
  http://www.dailymotion.com/video/x4td27k
  https://www.facebook.com/100013242319421/videos/vb.100013242319421/285942855190456/?type=3&theater
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=319668245151250&id=100013242319421&pnref=story
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349737025477705&id=100013242319421&pnref=story
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=pb.100013242319421.-2207520000.1508240712.&type=3&theater
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  http://www.haksozhaber.net/dunyayi-kim-kurtarabilir-32325yy.htm

  YanıtlaSil
 11. “Ey kızım Fatıma!, Babam Peygamber diye güvenme Rabbine karşı kulluk vazifeni yap, Eğer Allah’tan nefsini satın alamazsan vallahi ben bile senin namına hiçbir şey yapamam…” (Müslim, İman,89, Hadis no:351)
  ***
  Mesele benim özgür oluşumla ilgili.
  Bu nedenle hiç bir resmi ve siyasi otoriteyi kabul etmiyorum. Bireysel boyutta gücüm yok bu nedenle isteklerim ve arzularım, olmak isteyipte olmadığım kişi karşısında mülteci konumunda.
  Ancak mevcut düzenin dayatmalarına maruz kalmaktayım bu durum benim bütün özgürlüklerimi kısıtlamakta ben ise mevcut otoritenin gerçekliğini kabul etmeyip varlığını kabulleniyorum. Bu durumdayken ödüllendirileceğime inanıyorum, bu fikrimden vazgeçersem çok büyük bir tehtid altında olacağım ve tehtidin sahibinin vaat ettiği süre sonunda gerekeni yapacağından hiç bir şüphem yok. Ve yer yüzünde bir devlet hiç bir insani oluşum hiç bir otorite beni bu tehditten koruyamaz!
  Anarşist Olan Ben Değilim, Düzen!
  Asi Olan Ben Değim, Otorite!
  ***
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/otarite-olmadan-nasl-disiplin.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html

  YanıtlaSil
 12. İlah ve rab kavramları Prof Dr Yaşar Düzenli
  https://www.youtube.com/watch?v=P6FB26HWbeY

  YanıtlaSil
 13. Ham fikir üreten şeytanın tuzağına düşmemek için Kurana başvuracaksın.
  Cennete giden yol şart.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  RIZKI TAKDİR EDEN DE VEREN DE SADECE ALLAH'TIR
  Şu halde ey mü'minler! Madem ki her canlının olduğu gibi bizim ve çoluk çocuğumuzun rızkını veren sadece kendisinden başka ilah ve rezzak (rızık verici) olmadığına şehadet ettiğimiz Allahu Teâlâ'dır. Öyle ise niçin rızık endişesi ile Allah'ın dinini tekrar hakim kılmak, böylece zilletten kurtulup izzete ve ahirette saadete kavuşmak için çalışmaktan, mücadele etmekten geri duruyorsunuz?!. Haydin, bu yersiz, mesnedsiz endişeyi yani rızık endişesini kalplerimizden tamamen söküp atalım, rızık ve zaferde sadece Rabbımız Allahu Teâlâ'ya tevekkül ederek kendimizi tüm İslâm ümmetini hatta insanlığın içinde bulunduğu şu zillet ve zulümattan kurtarıp izzet ve aydınlığa kavuşturacak olan İslâm'ı hayatı başlatacak ve aleme hidayet, nur olarak taşıyacak olan ve de farz olan Raşidi Hilâfet Devleti'ni kurmak için ihlas ve azimle elbirliği ile hep beraber çalışalım. Çalışalım da Rabbımızın rızasına nail olarak kurtuluşa erenlerden olalım.!.. Allah, Yolunun yolcularına Yar ve yardımcıdır..□
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/04/rizki-takdir-eden-de-veren-de-sadece.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  Ecel:
  http://namenstr8.blogspot.nl/search?q=ecel
  'Kur’an ve Sünnet ama HANGİ SÜNNET - Doç. Dr. Zeki BAYRAKTAR'
  https://www.facebook.com/yeryuzuiyilikhareketi/videos/1969087813348484/

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=DJSbmhorYqE

  YanıtlaSil
 14. Kim salih amel işlerse, (sevabı) kendine; kim de kötülük ederse, (cezası) yine kendinedir. Yoksa Rabbin, asla kullara zulmedici değildir.)
  FUSSİLET Suresi 46 EN'AM Suresi 48 MUHAMMED Suresi 38 NİSA Suresi 110
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.İsra suresi 59
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=lLqHEdY8834

  YanıtlaSil

 15. BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=U7gl3QDDx1A

  YanıtlaSil
 16. “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html

  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=nV_Vl9_ecP8

  YanıtlaSil
 17. “Müminlerin devletinde, devletin, var olması, ayakta durabilmesi, salâtın ikame edilebilmesi (maddi ve manevi desteğin ve güvenliğin sağlanabilmesi) müminlerin iman borcu, kulluk görevi olarak verdiği vergi”dir.

  Zekât, müminlerin bağımsız bir devlet ortamında tüm ibadetlerini özgürce yapmalarını sağlayarak, müminlerin manevi temizliğini sağladığı, onları kusursuzlaştırdığı ve bu ibadeti yaparken, kişiyi mal, mülk evlat tutkusundan arındırdığı, kişileri, günah, cimrilik kirinden arındırıp malda berekete sebep olduğu için bu vergi ibadetine “zekât” denilmiştir. (Yukarıda sunduğumuz tezkiye ayetlerini bir daha hatırlayalım.)

  Müminlerin, kendilerini, yakınlarını, tüm insanları, tüm hayvanları ve doğayı fitneden, fesattan zulümden ve bozulmadan koruma görevleri vardır. Allah’ın verdiği bu görevler, ancak kendilerine ait bir devlet ve sınırları belirli bir yurtlarının olmasına bağlıdır. Onun için Allah, müminlerin mutlaka bağımsız bir ülkelerinin olmasını, bu ülkeyi savunmalarını ve kendilerini yurtlarından etmek için uğraşanlarla savaşılmasını emretmiştir.

  Her devlette olduğu gibi müminlerin kurduğu devlette de, devletin, kendisinden beklenen eğitim, öğretim, sağlık, iç-dış güvenlik, alt yapı işlerinin yapılması, dini hizmetlerin yerine getirilebilmesi, geleceğin güvence altına alınması, dinin ve bağımsız bir yurdun korunabilmesi için maddi desteğe; vergiye ihtiyaç vardır.
  ***
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  Özgür, bağımsız yurt sahibi olmayan müminlerin İslâm dininin ilkelerini yaşamaları, varlıklarını sürdürmeleri imkânsızdır.

  http://www.istekuran.com/index.php/3-muzzemmil-suresi

  YanıtlaSil
 18. Ölme ve öldürme (savaş), Kur’an’da, “kıtal” ve “muharebe” ifadeleriyle yer almıştır. “Cihad”ın her zaman yapılmasını isteyen Rabbimiz savaşa ise ancak şartlar oluşunca, yani fitneyi yok etmek, zulüm ve fesadı ortadan kaldırmak için izin vermiştir.
  ***
  RAŞİDİ HİLAFET VE CİHAD ***DEVLET (OTARİTE) OLMADAN CİHAD OLMAZ.
  https://www.youtube.com/watch?v=lRGAxG5nkU0&list=PLr342JFErS76JuDWtMA8fwjgBSDdO-LvE
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html

  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/cihad

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İslam asla devletsiz olamaz. İslam Devleti’ni istemek, bu uğurda çalışmak bir müminin en büyük görevidir. İslam Devleti’ni hedef olarak görmemek olsa olsa bir nifak alametidir.
   http://www.islamvehayat.com/yanlis-anlamalar-ve-ideolojik-saldirilar-karsisinda-islam-devleti-mefhumunu-dogru-anlamak_d12838.html
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=392778477840226&id=100013242319421&pnref=story

   Sil
 19. Rabbin, kendilerine âyetlerimizi okuyan bir peygamberi ana kente göndermedikçe, memleketleri değişime/yıkıma uğratıcı değildir. Zaten Biz, halkı şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapan kimseler olmayan memleketleri değişime/yıkıma uğratıcı değiliz.
  (Kasas/59)
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  isra.15
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  VAHİY KONULARI HARİCİNDE, DALINDA UZMANLAŞMIŞ KİŞİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/onemli-olaylar-vahiy-konulari-haricinde.html
  Aslında vakıaya bakarken,ilişki kurarken eşyadaki özelliği baz alırsak bütün problemler çözülür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=360036381114436&id=100013242319421&hc_location=ufi
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=358042807980460&id=100013242319421&pnref=story
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/onemli-onemli-onemli-kuran-ve-sunnet-bu.html
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html


  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/makaleler/dinde-peygamberin-sunnetin-hadisin-yeri

  YanıtlaSil
 20. LA İLAHE İLLALLAH DİYEN CENNETE GİRER...AÇIKLAMASI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/11/aeinstein-bize-akl-ermez-gelen-gercekte_1.html
  KAİDE.ÖLÇÜ.İLK BAŞLANGIÇTA.
  http://www.dailymotion.com/video/x5w3xgv
  AKIL, BU GİBİ GENEL TANIMLAR KİŞİNİN HEDEFİNİ BELİ...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  Bakara.146
  https://www.youtube.com/watch?v=FLMpn4NbmHw
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html


  XXXXXXXXXXXXXXXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/38-sad-suresi

  YanıtlaSil
 21. Dikkat Dikkat
  Hatalı olmayan alim yoktur.
  Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Kişiye değil vakıaya bakacağız.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ggTWmQzHvEW
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  LAİKLİK ŞEYTANİ BİR AKİDEDİR
  http://islamiyontem.net/laiklik-seytani-bir-akidedir_57
  http://islamiyontem.net/laik-sistem-guvence-degil-taguttur_58
  Mustafa Kemal Gerçeği - yasaklanan ataturk belgeseli izle
  https://www.youtube.com/watch?v=X6aTDHDCOVs
  Dindarlar için “devletin doğruları” önce geliyor
  http://www.agemder.org/2035/Dindarlar-icin-%E2%80%9Cdevletin-dogrulari%E2%80%9D-once-geliyor

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  **Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://ilksesgazetesi.com/haber/1300-senedir-islami-anlamadik-28244.html

  YanıtlaSil
 22. ictihada gerek kalmadığı, karşılaşılan sıkıntıların bu âlimlerin içtihadları üzerinden çözüme kavuşturulması gerektiği dogmatikliği ile ilmi faaliyetleri dondurmuştur.
  İctihad kapısının kapatılması zulmü yetmezmiş gibi fetva olayında da zamanla müthiş bir mezhep taassubu gelişmiştir.
  ***
  Hâkimler, valiler ve yetkili âlimler içtihad ederek İslamî hükümleri kıyamete kadar yaşatmakla sorumludurlar.
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  SAHABELERİN GÖRÜŞLERİ, HÜKÜMLERİ VE İÇTİHATLARI
  http://islamdevleti.info/kitaplar/Islam_Sahsiyeti_Cilt_3/058.htm
  Bu hastalığın tedavisi için gerekli çabayı göstermeyen Müslüman âlimler,
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=422417544876319&id=100013242319421
  İctihād
  http://www.iktibascizgisi.com/ictihad/
  İctihad yapmayı farz olarak tesmiye eden Yunus Vehbi Yavuz Hocaya göre “bugün yaşayan ilim ve kudret sahibi herkes sorumluluk altındadır.” Bu nedenle ya içtihad etmeyi kendisi öğrenecek yahut bu yolda gayret gösterenlere destek vererek sorumluluktan kurtulacaktır.
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html

  YanıtlaSil
 23. Müslümanlık ile -bir tevhid dini olan- İslâm, (sırf dıştan benzeştikleri için), aralarındaki derin uçurumun farkında olamayanlar, Müslim ile Müslüman kişiyi de birbirinden kolayca ayırt edemeyebilirler.
  ***
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  Günümüz dünyasında İslâm’ı koruyup savunabilecek bir otorite -maalesef- bulunmadığı için...
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  https://www.linkedin.com/pulse/m%25C3%25BCslim-ile-m%25C3%25BCsl%25C3%25BCman-birbirinden-nas%25C4%25B1l-fark-edilebilir-aydin/

  YanıtlaSil
 24. Râşidî Hilâfet döneminde yönetimin kaydettiği başarılar, tarihe adeta altın harflerle geçmiştir.
  ***
  “Allah peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/allah-peygamberlik-muessesesi-ummete.html
  Düşün (Fikir, Zihnî Faaliyet.)gerçek olma halidir yaşam ve siz nasıl isterseniz de öyle olacaktır yaşamınız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=431613710623369&id=100013242319421
  *
  Raşidî Hilâfet döneminde peş peşe elde edilen kazanımların bir sonucu olarak Hz. Osman döneminin sonlarına doğru İslâm toplumunda refah patlaması yaşanmıştır. Ne var ki kaderin bir cilvesi olarak, aniden patlak veren bir anarşik olayın ardından yaşanan beklenmedik gelişmeler[3], tarihi farklı bir mecraya doğru yönlendirmeye başlamış ve Müslümanlığın doğuşuna ortam hazırlamıştır.
  https://www.youtube.com/watch?v=XfJQS9m8xYE
  *
  Nitekim gerek Fars Müslümanlığı, gerekse Türk Müslümanlığı, temelde Araplara duyulan nefretin birer ürünüdürler. Bu nefretin etkisiyledir ki İran’ı, ardından da Turan’ı fetheden ordular, daha ilk günlerden itibaren -Farsların ve Türklerin hafızasına- «İslâm orduları» olarak değil, bilakis «Arap orduları» olarak kazınmıştır. Günümüze kadar da bu düşünce değişmemiştir.
  -
  5*İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html
  İSLAMIN BAŞ DÜŞMANI İRANDIR BUNU UNUTMAYIN EY MÜSLÜMANLAR
  https://www.youtube.com/watch?v=5rYvLjwFe98
  *
  T.C. Devleti sınırları içindeki bütün insanların virüslü beyinler olduğu kabul edilmelidir. Bir konuda doğru teşhis koyan diğer konuda bilerek veya bilmeyerek yanlış teşhis koyup hastayı oyalamaktadırlar.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/tc-devleti-snrlar-icindeki-butun.html
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/dindarlar-icin-devletin-dogrular-once.html
  *
  HİLAFET...BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  GERÇEKTE KURMAK İSTEDİĞİMİZ VE ARZU ETTİĞİMİZ DEVLET RAŞİDİ HİLAFET'TİR.(Arşiv)
  http://namenstr8.blogspot.nl/2015/03/gercekte-kurmak-istedigimiz-ve-arzu.html
  http://qolumnist.com/tr/2018/04/07/islam-evrensel-bir-gercek-muslumanlik-ise-bir-senaryodur/

  YanıtlaSil
 25. Eğer eğitim otorite ile yönetilecekse bu otorite yukarıda değindiğimiz şu güçlerden birisinin veya birkaçının elinde olacaktır: devlet, kilise, öğretmen ve ana-baba.
  ***
  Ama bu otaritelerinde anı amaca aynı hedefe kilitlenmeleri şartı ile.
  Şu istikamette yol almaları gerekir.
  Yeni Nesillere Duyurulur...!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=340331669751574&id=100013242319421
  EŞYANIN KAİDELER ARACILIĞI İLE DİLE GELMESİ...!
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/04/esyanin-kaideler-araciligi-ile-dile.html
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  http://www.hayrullahtas.com/egitimde-ozgurluk-ve-otorite-sorgulayan-denemeler/

  YanıtlaSil
 26. Peki ahir zamanda, yani bu modern dünyada nasıl bir yönetim modeli olmalı? Cari yönetim şekilleri insanoğlunu ne kadar mutlu edebiliyor? Ne kadar güvende kılabiliyor? Fikir, düşünce ve inanma anlamında bireyi ne kadar özgür bırakıyor? Bireyin hakikati arama mücadelesini ne kadar kolaylaştırıyor? Rejimin inşasında insani boyut ne kadar düşünülüyor, hesaba katılıyor?
  ***
  BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/bu-durumda-islam-bizden-ne-yapmamizi.html
  DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...!
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/devlet-adi-altinda-coreklenmis-seytan.html
  http://fahrettindagli.blogspot.nl/2018/05/siyasi-sirk-bu-cografyanin-kaderi-mi_18.html

  YanıtlaSil
 27. Nitekim fikrî bir kaidenin/Akidenin ideoloji olabilmesi için, “Dünya hayatının öncesi ile Dünya hayatının sonrasının birbiri ile olan alâkası hakkında bütüncül bir fikir” beyan etmesi gerekir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/DRXqrAPaT2V
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=448680622250011&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 28. Müslümanın Müslümanı tekfir etmeden dolayı zevk aldığını düşünenler, müminleri tekfir hastalığı ile suçlayanların bizzat kendileri hastadırlar, önce kendi hastalıklarına baksınlar.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/DwemjQGxfoT
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=614764448974960&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 29. Hak, hakikat ve adaleti ketmedenleri; bizdendir, değildir diye ayırt etmeden, uyarıp, hakka davet etmeyeceksem; zulme karşı durup, mücadele etmeyeceksem;
  Ben niye Müslüman oldum ki?
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/FR5miBjeCpU
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=615235098927895&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 30. İnsanın en büyük mucizesi akıl ve sözdür. Aklımızla anlarız, sözümüzle anlatırız.
  Öncülerin;Mefhumları, Kavramları değişsin ki toplum değişsin.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/d4sc2BQpy9A
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622194291565309&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 31. BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/6hVpxQ85kS5
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=622863021498436&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 32. Siyasal bir ideoloji olarak İslamcılık da, zaman içerisinde iç ve dış müdahalelerle millileşerek bir devlet/iktidar projesine evirildi. Böylece, işgal, talan, sömürü ve zulüm düzenine karşı halkın anti-emperyalist İslami duyarlılığı politikacıların marifetiyle devlet/iktidar talebine dönüştü. Artık İslam, Allah’ın dini olmaktan çıkıp bir ideoloji, akım, ekol, cemaat, parti dini olarak konumlandırıldı. Dini ve dindarlığı politik amaçları için araçsallaştıran bu anlayışın sonucu olarak İslamcılık, İktidar düşkünü sahtekârların geliştirdikleri din ile maskelenmiş dünyevi bir ideoloji haline geldi.
  *
  İnsanlığın kurtuluşu için duyguları yönlendirmek alimlere,liderlere öncülere düşer.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/27Nrr3MZ8Kj
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=624631574654914&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 33. Bu sözün aksini iddia eden varsa buyurun konuşalım.EŞYA BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/ZGpb562kmw7
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=626946077756797&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 34. Tek merkezden yönetilen, “tek dil, tek din, tek bayrağa” sahip bir “Dünya Hükümeti” hayali kuran ve
  Zemin hazırlıyorlar ama farkında değiller.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/WiyT9mRAqL5
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=628076860977052&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 35. Biliyoruz ki, inanç sistemlerindeki “cennet” kavramı ya da benzer ideali sunan “hakikat” veya “Nirvana” gibi kavramlar da aslında bir tür ütopyadır, lakin yeryüzü ütopyaları ile aralarında biraz sonra değineceğimiz ciddi farklar vardır, dolayısıyla her ikisine de “ütopya” deyip çıkmak, pek de şık olmayacaktır.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/UoeNpkutSdx
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633151640469574&id=100013242319421&substory_index=3

  YanıtlaSil
 36. İSLAM DEVLETİ DİYE BİR DEVLET KURAN A GÖRE VARMIDIR?
  Otarite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz. Hilafet’in Farziyetinin Delilleri ...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=674662192985185&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. Tek merkezden yönetilen, “tek dil, tek din, tek bayrağa” sahip bir “Dünya Hükümeti” hayali kuran ve...Zemin hazırlıyorlar ama farkında değiller..
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698998497218221&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. Dikkat Dikkat Hatalı olmayan alim yoktur. Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Kişiye değil vakıaya bakacağız. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861221010995968&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 39. İNSANLIĞIN GELECEĞİNİN KURTULUŞ İSTİKAMETİ.
  https://t.co/tR5kFY3GhO
  https://t.co/UstOvVEGGb https://t.co/IpiXD54OPH

  YanıtlaSil
 40. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Muhakkak ki ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim.
  Siz in problemin çözümü bende benim problemin çözümü de siz de
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  https://t.co/PznRxOKmWn https://t.co/fGIGwG4cIc

  YanıtlaSil
 41. MÜSLÜMAN OLMAM NEYİ GEREKTİRİR?
  Bu ülkede çok azı istisna kime dinini sorsan mutlaka İslam diyecektir… Göğsünü gere gere “Elhamdülillah Müslümanım” cevabını da verecektir… Belki İslam kelimesinin anlamını sorsan onu da bilmeyecektir…
  https://t.co/YoVtse2Vvz

  YanıtlaSil
 42. MÜSLÜMAN OLMAM NEYİ GEREKTİRİR?
  Bu ülkede çok azı istisna kime dinini sorsan mutlaka İslam diyecektir… Göğsünü gere gere “Elhamdülillah Müslümanım” cevabını da verecektir… Belki İslam kelimesinin anlamını sorsan onu da bilmeyecektir…
  SADELİKTEN NEFRET EDEN ULEMÂ
  https://t.co/YoVtse2Vvz

  YanıtlaSil