Bu Blogda Ara

16 Mayıs 2018 Çarşamba

Vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileri.

Uzmanlık, evet gereklidir; ama uzmanlık üzerinden bir fikir inşası tek başına yeterli değildir. 
Ä°lgili resim
Madde veya vakıa          Sağlıklı beyin His
Ön bilgiler
Buna göre akıl, düşünce veya idrak; vakıayı hissetme olgusunun duyu organları vasıtasıyla beyne taşınması ve beynin bu vakıayı ön bilgilerle yorumlamasıdır.  
                         FİKİR.    
İnsan,tüm özellikleri kavrandığı zaman,yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.
Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. 
Müslümanlar kendi ilkelerini yeniden değerlendirmeli ve çağın diline tercüme etmelidir.  
Dinin herkes için geçerli bir tanımı yapılabilir mi? Dinin başlangıcı sorunu bugüne dek henüz herkesin kabulleneceği bir çözüme kavuşturulamamıştır.Bu gün itibarı ile mümkündür.  

Yeni fikir, gelişen hayatta devamınızı, yaşamanızı mümkün kılacak fikir demektir. Bu ise ancak eşyanın tabiatına uygun olmakla mümkün olabildiğinden yeni fikir doğru fikir (aydın fikir) demektir.

4 Ocak 2017 Çarşamba

BU DURUMDA İSLÂM BİZDEN NE YAPMAMIZI İSTİYOR?

İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZILARI.

İnsan, kişisel özelliklerini tanıyabildiği ölçüde kendini gerçekleştirebilir. Kişi bilmediği bir şeyi tarif edemez. Kişiyi o konuda kandırması daha kolay olur. Müslüman olduğunu söyleyen kişi muhammedin Allah tarifini bilmesi gerekir.

SAHİP OLMAK,SAHİPLENMEK DUYGUSU ÖZELLİĞİ.(İnsandaki hallerden dolayısı ile eşyadaki özelliklerden.)
Not;Parça

HIRS ÖZELLİĞİ    
Hırs ile ilgili görsel sonucu

Hırslı bir insandan

İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.
İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.

Duygular


 İnsan denen varlık, “zalim, cahil, nankör, zayıf, cimri, aciz, hırslı, huysuz, şehvet ve mal düşkünü, egoist, tembel, vahşî, sadist” gibi fıtri özelliklere sahip olarak yaratılmıştır
Allah insanın bu olumsuz özelliklerini ortadan kaldırıp onun “âlim, adil, vefakâr, güçlü, cömert, erdemli, iffetli, paylaşımcı, barışsever” birisi olmasını sağlamak ve onu kendisine, ailesine ve toplumuna yararlı bir birey haline getirmek için ona ibadet/kulluk görevi vermiştir.
Kişi bilmediği bir şeyi tarif edemez.Kişiyi o konuda kandırması daha kolay olur.Müslüman olduğunu söyleyen kişi muhammedin Allah tarifini biliyor demektir.(
Bu, Hal de eşyadaki bir özelliktir.) Bunu bilen şeytan devreye girip başka Allah tarifi veriyor
sende o tarifi onaylıyorsun
Sonrada kendini müslüman sanıyorsun O şeytanlar bunları doğru yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Zuhruf*37 Geleceğini garanti alma isteği eşyadaki bir özelliktir.(İnsanda eşya olduğuna göre kişideki hallerden bir haldir.)Sağlamanı,muhasebeni yap.************************************************* Her insan kaliteli yaşam ister.Her şeyin kalitelisini ister.İnsandaki bir hal,özellik.(Eşyadaki özellik.insanda eşya olduğuna göre)(Gayret şart bir şeyi elde etmek için.) Kişi bir şeyi anlatırken anlattığı olay kişinin hoşuna giderse,onaylarsa, o olayı öve öve anlatır.Hoşuna gitmezse yere yere anlatır.(Bu hal bütün insanlarda vardır.İnsan eşya olduğundan eşyadaki bir özelliktir.)************************************************* İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.) Sorumluluk bilinçi de eşyadaki özelliklerdendir.(İnsandaki haller.insanda eşya)(Sen senin yaradanının kontratını (Kuran) okudun mu orada göreceksin sorumluluk alanını) Akdinde (sözünde) durup durmamakta eşyadaki bir özelliktir. “Yaptığınız anlaşmaya sonuna kadar riayet edin. Allah sakınanları sever.” Kitlesel (cemaat) olarakta çalışmak eşyadaki özellik olduğundan (insandaki haller) katagorisine girer. Sonuncusunun geçerlilik kaideside eşyadaki özelliklerdendir. Örnek,Andlaşmaların sonuncusu,son atanan memurun direktifleri,bir üst sınıfa geçtiğin zaman kitaplar,son sayım vb. Kaidenin oluşumu***Eşyadaki özellikilişkilendirme anında, vakıa ve bilgilerin ölçüldüğü kaide veya kaidelere göre daha da netleşir ...... geçerlidir. Ve bu mucizeyi şu anda bile bütün dünya hissen idrak etmektedir. Netice olarak Kur'an ...... fiillerini ve filleri sonucunda ortaya çıkan eşyanın özelliklerini oluşturan da insandır” ....


KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! Bakınız! İşte bunlar m...


KAFİRLERİN KALKANI TEKFİR ! 
Gerelateerde afbeelding

MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSLÂMÎ KİŞİLİK VE TAVIRDAN VAZGEÇMEMELİDİRLER -


MÜSLUMANLAR VARLIKLARINI KORUMA UĞRUNA DA OLSA İSLÂMÎ KİŞİLİK VE TAVIRDAN VAZGEÇMEMELİDİRLER -1-

Otorite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz.

İnsan arzı imarla mükelleftir.FETRET DEVRİ....KAOS...


NİZAM'ı akidesinden fışkıran akli akideye “İDEOLOJİ” denir. →
Otorite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz. Hilafet’in Farziyetinin Delilleri ...
*****************
“Cihad”ın her zaman yapılmasını isteyen Rabbimiz savaşa ise ancak şartlar oluşunca, yani fitneyi yok etmek, zulüm ve fesadı ortadan kaldırmak için izin vermiştir.
Cihadın sebebi sadece, kendileri ile savaştığımız kimselerin davetin kabulünü reddeden kâfirler olmasıdır.


Otorite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz. Hilafet’in Farziyetinin Delilleri
İSLAM DEVLETİ
RAŞİDİ HİLAFET DEVLETİ VE CİHAD...
RAŞİDİ HİLAFET İSLAM DEVLETİNE GİDEN YOL PAKETİ...!
SİLAHLA DEĞİL TARİHİ KİTAPLARLA DEVLETLERİ FETH EDEN ORYANTALİSLER,MÜSTEŞRİKLER. İşte bu yöntemle kişilerin yönünü belirliyorlar.sonrada gelen nesillerden çıkan alim veya liderler virüslü olarak fikirlerini yayıyorlar. LİNKLER SENİ DOĞRU HEDEFE GÖTÜRÜR. İslam Devleti Takiyyuddin en Nebhani 001 Hadis VE DEVAMI

DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...!