Bu Blogda Ara

3 Ocak 2017 Salı

ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.şirk SİLER ile ilgili görsel sonucu

Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz. 
Şirk pisliğine bulaşana da müşrik denir. (9/Tevbe 28) Tevhid inancının bir numaralı düşmanı, hatta tek düşmanı şirktir. Şirk çok büyük bir zulümdür, hatta bütün zulümlerin anasıdır (31/lokman: 13). Bu nedenle Allah şirk dışındaki bütün günahları affedeceğini söylediği halde bu mağfiretten, kendisinden başkasına ilahlık yakıştırması olan şirk zulmünü istisna tutmuş ve şirke batanların ebediyen kurtulamayacağını beyan etmiştir (4/Nisa: 116)
İnançta şirk Amelde şirk (açık ve gizli)
"Şüphesiz ki Allah, kendisine eş koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten pek büyük bir günah işlemiş olur."nisa*48.116
ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.

150 yorum:

 1. "Ey kavmim. Allah’a ibadet edin, sizin O’ndan başka tanrınız

  yoktur.”...

  “Allah’tan başkasınıa ibadet etmeyeseniz diye muhakkak ki ben size O’nun tarafından gönderilmiş korkutucu ve müjdeleyiciyim.”...

  Görülüyor ki, buradaki iki sigadan birisi emir sigasiyle, diğeri de nehiy sigasiyle varit olmaktadır... Acaba ikisinin de anlamı bir midir? Birinci ifadeden açıkça anlaşılıyor ki; emir sadece Allah’a ibadet konusundadır ve O’ndan başka tanrı olmadığını belirtmektedir. İkinci sigadan da Allah’tan başkasına ibadetten nehyedildiği anlaşılmaktadır.

  Aslında ikinci siga birinci sigaran zaruri bir neticesidir. Ama birincisi mantıki esas, İkincisi ise bundan çıkarılan neticedir. Ama hikmeti ilâhi bu neticenin de ayıclanmasını Allah’tan başkasına ibadetin yasak olduğunun anlaşılması ile iktifa edilmemesini irade buyurmuştur. Bunun için bu nehyi ayrı bir ifade hâlinde belirtmiştir. Halbuki birinci emrin muhtevası içerisinde mantıki olarak o da yer almaktadır.

  Bu bize bu büyük hakikatin kavranması konusunda ve Allah’ın ölçüsündeki önemi hususunda derin işaretler vermektedir. Meselenin sadece mantıki muhakemeye bırakılarak zımnen anlaşılabilecek durumda terkedilmeyip üzerinde dikkatle durulması gerektiği açıkça belirtilmiş oluyor.

  Ayrıca Kur’anı Kerimin bu iki hakikati her iki şıkkıyle... Yani Allah’a ibadet ve Allah’tan başkasına ibadet etmemek... Şıklariyle belirtmek için takip ettiği metodu veriyor bize. Şöyleki, insan ruhu her zaman için kesin emirlere muhtaçtır, bu meselenin iki şıkkında da. Yalnız Allah’a ibadeti emredip O’ndan başka tanrı olmadığını bildirerek ve Allah’tan başkalarına ibadetin yasak olduğunu bunun zımnından çıkan mânaya bırakmayı ve bununla iktifa etmeyi aslâ yeterli görmez. Çünkü öyle bir zaman gelir ki, insanlar Allah’ı inkâr etmeyebiliri»’, O’na ibadeti de terk etmezler ama bunların yanısıra Allah’tan başkalarına da tapınırlar ve Müslüman olduklarını sandıkları halde —Allah korusun— şirke düşerler...
  ************************************
  2017 bu gün aynen öyle.onun için şu tarifi benimseyip onaylaması gerekir insanlığın.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  ***************************************
  İşte bunun için Kur’anı kerim bu konuda hem emir, hem de nehiy sigasını aynı anda iradediyor ve biri diğerini tekit ediyor. Ve bundan sonra daha şirkin sızabileceği hiç bir delik ve gedik kalmıyor.
  *******************************************
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=242669766184432&set=pcb.242669832851092&type=3&theater

  YanıtlaSil
 2. “Yahudiler, Üzeyir Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah’ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Sözlerini daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar!” (Tövbe 9/30)
  ***
  CENNET'İN GARANTİSİ***MÜSLÜMANLARIN VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİ,TANIMI..SEN BU TARİFİN NERESİNDESİN?
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html

  YanıtlaSil
 3. İnternet de bir link aradığın zaman,bir nokta,harf noksan veya yanlış olduğu zaman nasıl başka mecralara gidiyorsun.Onun gibi sende Allah'ın insanlığa gönderdiği kullanma kılavuzu,kuranda da ŞİRK'meselesi noksansız tam olarak algılanıp uygulanması lazım.

  YanıtlaSil
 4. Şirk koşmamak için Rabbinin tarifini bilmen gerekir.
  Rabbinin tarifini bilmezsen kandırılman kolay olur.
  Bu gün olduğu gibi.(2017)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  https://www.facebook.com/selim.ozsoy16/posts/10211847887365669

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İSMAİL AĞA CEMAATİ VE İNANIŞLARI

   https://www.youtube.com/watch?v=3XwkzZYTsGw

   Sil
  2. İnançta şirk Amelde şirk (açık ve gizli)
   "Şüphesiz ki Allah, kendisine eş koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten pek büyük bir günah işlemiş olur."nisa*48.116
   Bugün "New Age Dini(Yeni Çağ Dini)'', dünyada gittikçe yaygınlaştırılan bir "lego dini"dir.
   http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html

   Sil
 5. Rica ediyorum,istirham ediyorum,bu ayetin tercümesini yapacağım siz bu tercümenin bugün kimlerin sözüne benzediğini zihninizde yoğurmanız istiyorum.
  ŞİRK
  https://www.facebook.com/MehmetOkuyanSayfasi/videos/1357339287641190/?sw_fnr_id=1720698162

  YanıtlaSil
 6. http://www.iktibasdergisi.com/sevgi-ve-sefkat-baglaminda-sirk-kavrami-uzerine-bir-deneme/
  Şirk pisliğine bulaşana da müşrik denir. (9/Tevbe 28) Tevhid inancının bir numaralı düşmanı, hatta tek düşmanı şirktir. Şirk çok büyük bir zulümdür, hatta bütün zulümlerin anasıdır (31/lokman: 13). Bu nedenle Allah şirk dışındaki bütün günahları affedeceğini söylediği halde bu mağfiretten, kendisinden başkasına ilahlık yakıştırması olan şirk zulmünü istisna tutmuş ve şirke batanların ebediyen kurtulamayacağını beyan etmiştir (4/Nisa: 116)
  ***
  İnançta şirk Amelde şirk (açık ve gizli)
  "Şüphesiz ki Allah, kendisine eş koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa, gerçekten pek büyük bir günah işlemiş olur."nisa*48.116
  ***
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html?showComment=1494398258744#c9067589556652073705
  ***
  İnançta şirk...
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/KSXMQq2oFFi
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335325693585505&id=100013242319421&pnref=story
  ***
  Amelde şirk ....
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/devlet-adi-altinda-coreklenmis-seytan.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157459534705456&id=100013242319421
  https://www.google.nl/search?q=Amelde+%C5%9Firk+....&oq=Amelde+%C5%9Firk+....&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
  ***

  YanıtlaSil
 7. Muhyiddin İbn-i Arâbi ile Şam-merkezli yayıldı ve özellikle Anadolu topraklarında merkezîleşti. Muhyiddin İbn-i Arâbi bu sapık düşünceyi, Avrupa’dan; Yunan (yeni eflâtunculuk), Îran ve Hint (İskender) kanalıyla almıştı. Vahdet-i Vücûd düşüncesinde Allah’tan başka “varlık” yoktur ve bu nedenle de her-şey Allah’tır. Her-şey Allah olunca, her-şeyi yapan-eden (lâ fâile illallah) Allah olunca ve -bu düşünceye göre- zâten Allah’tan başka bir varlık da olmadığından (lâ mevcûde illallah), insanlar vahyi de bu felsefeye göre yorumlamaya ve düşünmeye başladılar ve kötü duruma karşı bir şeyler yapmak için bir neden bulamaz hâle geldiler ve bir dirençsizlik oluştu. Çünkü, her-şey ve herkes -hâşâ- Allah olduğunda, kime karşı durulacak ve savaşılacaktı ki?. Toparlanma bağlamında, niye yeni bir fikir üretmek için uğraşılacaktı?. Vahdet-i Vücûd düşüncesi (daha doğrusu sapıklığı), işte insanlardaki ilmî ve fizîki direnci kırınca, “medeniyet” ve “ilim” anlamında bir toparlanma ol(a)madı. Dolayısı ile; bâtıl, İslâm’dan öcünü tasavvuf ve onun en güçlü felsefesi olan vahdet-i vücûd ile almaya başladı.
  ***
  5*İYİ VE KÖTÜYÜ UNUTMAMAK HALLERDEN BİR HALDİR.(İnsan eşya olduğuna göre,Eşyadaki bir özelliktir.)(iran imparatorluk iken 150.000 kişilik orduyla 10.000 kişilik ordu savaştı ve islam zafer kazandığı günden beri islama düşman hala hazmedemedi.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html?spref=bl
  ***
  Şirk pisliğine bulaşana da müşrik denir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=335975866853821&id=100013242319421&hc_location=ufi
  ***
  ŞEYTANIN GİZLENDİĞİ KÖŞE BAŞI...!
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/05/seytanin-gizlendigi-kose-basi.html
  http://www.iktibasdergisi.com/sinirsiz-sirk-vahdet-i-vucud/

  YanıtlaSil
 8. Şirk konusunda en büyük ve en sinsi tehlike, tasavvuftaki evliya kültüdür.
  http://www.iktibasdergisi.com/veli-kultu/

  YanıtlaSil
 9. “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındakileri dilediği kimse için bağışlayabilir. Kim Allah'a ortak koşarsa büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisa, 4: 48). Ayetten anlaşıldığı kadarıyla ilahî vahye bağlı olduğunu iddia edenler, şirkten uzak kalma garantisi elde etmiş olmazlar. Nitekim “Üzeyr Allah’ın oğludur.” diyen Yahudiler ile “İsa Allah’ın oğludur.” (Tevbe, 9: 30) diyen Hristiyanlar, bu sözleri nedeniyle kâfir olmuşlardır. Onlarda şirke dair bu gevşeklik, onları tüm peygamberlere inanan Müslümanlara karşı müşriklerle işbirliği yapmaya götürmüştür. Ne yazık ki benzer bir sapma İslam toplumunda da görünmüş, kimisi “Ben Hak’ım!” kimisi “Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur.”[1] derken kimi de “Muhammed eşittir Allah” diyerek şirk içerikli sözler sarf etmiştir. Kaynak: Kur’an’da “Kim Allah’a Ortak Koşarsa” İfadesi - MURAT KAYACAN
  ***
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html

  Not; KİŞİ MUHAMMED SAS IN ALLAH TARİFİNİ VE KAFİRLERİN ALLAH TARİFİNİ BİLMESİ LAZIM Kİ ŞİRKE DÜŞMESİN.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/kafirlerin-akidesi-snrldr.html?spref=fb
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=354922174959190&set=rpd.100013242319421&type=3&theater
  http://www.haksozhaber.net/kuranda-kim-allaha-ortak-kosarsa-ifadesi-32363yy.htm

  YanıtlaSil
 10. İslamın tanımı her türlü olumsuzluklardan uzaklaştırmak demektir.
  İslam dini bütün olumsuzlukları olumlu hale getiren demektir.
  Müslümanda tüm olumsuzlukları olumlu hale getiren hareket halinde dinamik aktif faal kişi demektir.
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  BU ÖZELLİK,KİŞİNİN OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI BELİRLEMEK İÇİN BİR ÖLÇÜDÜR.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=375916719526402&id=100013242319421&pnref=story
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  https://www.youtube.com/watch?v=rZ36IRBjFAg
  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt için bebeğe yemek sunulması gibi.

  YanıtlaSil
 11. İNSANLIK BU SAHNEYİ TÜM DÜNYADA GÖRDÜKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ FİKRE SARILACAK.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  İnsana eşyadaki özellikler açısından bakmayı olayları bu açıdan değerlendirmeye aldığın zaman isabet etmiş olursun.
  Birinci sırada kişiye cennet garanti belgesini vereceksin ki cennette mevki makamını kişi kendi belirlesin.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  1*Kişi bilmediği bir şeyi tarif edemez.Kişiyi o konuda kandırması daha kolay olur.Müslüman olduğunu söyleyen kişi muhammedin Allah tarifini biliyor demektir.(Bu, Hal de eşyadaki bir özelliktir.)
  http://huseyinsas.blogspot.nl/2016/08/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den_16.html

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  https://www.youtube.com/watch?v=-mSetDYHv2c

  YanıtlaSil
 12. DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=kWdzcpQ5KdM

  YanıtlaSil
 13. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  örnek.
  https://www.youtube.com/watch?v=sOZ7dkaTwbo&list=PLr342JFErS74PD1gdrTSqmdDze38nBN9_&index=23
  https://www.youtube.com/watch?v=cF7O4M18Wrw&index=16&list=PLr342JFErS74PD1gdrTSqmdDze38nBN9_
  https://www.youtube.com/watch?v=K7p4gP7Qwxs&index=17&list=PLr342JFErS74PD1gdrTSqmdDze38nBN9_
  https://vimeo.com/196939999

  https://www.facebook.com/hakkiyilmaz.teybinulkuran/videos/1274512502649977/

  YanıtlaSil
 14. İnsan denen varlık, “zalim, cahil, nankör, zayıf, cimri, aciz, hırslı, huysuz, şehvet ve mal düşkünü, egoist, tembel, vahşî, sadist” gibi fıtri özelliklere sahip olarak yaratılmıştır (İbrahim 34, Hud 9, 10, İsra 67, 100, Nahl 4, Rum 54, Fussılet 49, Mearic 19, Adiyat 6, Âl-i Imran 14). Bu fıtri özellikleri onun başkalarının hak ve hukukuna tecavüz etmesine, toplumda zulmün, fesadın, kavganın oluşmasına, dolayısıyla da barışın bozulmasına neden olmaktadır. Yüce Allah insanın bu olumsuz özelliklerini ortadan kaldırıp onun “âlim, adil, vefakâr, güçlü, cömert, erdemli, iffetli, paylaşımcı, barışsever” birisi olmasını sağlamak ve onu kendisine, ailesine ve toplumuna yararlı bir birey haline getirmek için ona ibadet/kulluk görevi vermiştir. Bu görevlerin Allah’a herhangi bir yarar veya zararı yoktur. O’nun insanların yapacağı bu kulluğa ihtiyacı da yoktur. Verilmiş bu görevler insanların kendi iyiliklerine ve mutluluklarına yöneliktir.
  ***
  İŞTE TAM DA BU İSABETLİ BAKIŞ AÇISI.

  Kapitalizm’in kurucu babalarından Adam Smith: “İnsan fıtraten bencil ve açgözlüdür. Bu her ne kadar ahlaken bir düşüklük gibi görülse de toplumsal fayda açısından yararlıdır. Bencil çıkarlar peşinde açgözlüce koşan insan, piyasayı canlandırır ve bu sayede bolluk olur”der.
  ***
  İnsana eşyadaki özellikler açısından bakmayı olayları bu açıdan değerlendirmeye aldığın zaman isabet etmiş olursun.
  İnsanda eşya olduğuna göre.
  İNSANIN EŞYA OLUŞUNUN DELİLİ.
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  ***
  Birinci sırada kişiye cennet garanti belgesini vereceksin ki cennette mevki makamını kişi kendi belirlesin.
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ***
  EBEDİ HAYATTA KALİTELİ YAŞAM ELDE ETMEK İÇİN YAPACAĞIN PAYLAŞIM.İNSANLIĞIN MENFAAT'INA GEREKLİ BİLGİLER.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/insanligin-menfaatina-gerekli.html
  ***
  Kişi inandı ve inancının kurallarını uyguladığı zaman verimli olur.uygulamazsa zalim olur.
  Zaten yaratıcıda yaratmış olduğu insanlığa bu özellikleri ruhundan üflediği gibi peşisıra arkasından peygamberler göndererek çözümünü ve karşılığında mükafat ve cezasını kullanma kılavuzunda belirtti.
  ***
  ÇÖZÜM.
  EŞYA,BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA...
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/05/esyabazolcu-alindiginda.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  http://evrenseldusunce1.blogspot.nl/2017/04/yoksa-siz-modernlestirilemeyenlerdenmis.html
  ***
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  ***
  Aksi takdirde; ne sahte ilâhlar tanınmazsa reddedilmeleri mümkün olur, ne de Allah gereği gibi tanınmazsa tevhit/tek ilah inancı kalplere yerleşebilir.
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  Bu tarifin dışıda kalan kişi LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDİN RESULALLAH Demiş olmuyor.
  sadece LA İLAHE İLLALLAH DEMİŞ OLUYOR.Bu sözü kafirlerde söylüyor.
  Not.Ahirette Amelde cahillik Mazeret olarak gecer ama itikatta cahillik mazeret olarak gecmez.)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=387148201736587&id=100013242319421&pnref=story
  ***

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ******************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/5-fatiha-acis-suresi

  YanıtlaSil
 15. HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ ?***Sübhane rabbiye'l-a'lâ ve sübhane rabbiye'l-azîm Neden çok söyleriz.?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/hic-merak-ettiniz-mi-subhane-rabbiyel.html
  YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  https://www.youtube.com/watch?v=lVItMts1Z3w
  İNSANDAKİ HALLER..(EŞYADAKİ ÖZELLİKLER.) DEN BAZIL...
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz. ..
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Ey insanoğlu...! Fazla dünya kokuyorsun.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/ey-insanoglu.html
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)


  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.******************
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/8-87-a-la-suresi-en-yuce-suresi

  YanıtlaSil
 16. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.isra.15
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz. ***
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Ey insanoğlu...! Fazla dünya kokuyorsun.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/ey-insanoglu.html
  Asıl olan. vakıanın eşyadaki özellikleri ile olan ilişkileridir.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb


  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  *****************Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.****
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421&pnref=story
  http://www.istekuran.com/index.php/11-duha-suresi-kusluk-vakti-suresi

  YanıtlaSil
 17. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey eloktronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor proğram yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerinide getirsinler.?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=405840936533980&id=100013242319421&pnref=story
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/jbhkUUBxkhY

  YanıtlaSil
 18. MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  Sen önce bir Müslüman ol sonra tefarrutını uygularsın.Yoksa Müslümanlık adına yaptığın her şey boşa çıkar abesle iştigal etmiş olursun.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/ademden-kardesimsen-once-bir-musluman.html
  Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/03/bu-gun-2017-bilim-ve-teknolojinin-acga.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  Bir topluma elçi göndermeden zulüm etmeyiz.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/02/fetret-devrifetret-arapcada-kargasa.html

  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/41-yasin-suresi

  YanıtlaSil
 19. YARATICININ VARLIĞININ KANITLANMASINDA KULLANILAN MODERN DELİLLER
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/yaraticinin-varliginin-kanitlanmasinda.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2014/10/muslumanlarin-ve-kafirlerin-allah.html
  MUHAMMED (SAS) İN ,ALLAH'IN PEYGAMBERİ OLDUĞUNUN DELİLLERİ.2017
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/07/muhammed-sas-in-allahin-peygamberi.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Görüldüğü gibi, “havl” sözcüğünün anlamına göre ayette “havl-i cehennem” olarak belirtilen mahşer yeri “cehennemin dış kenarı, yanı başı” demektir. Burası ise gidilecek bir yer olup cehennem gibi girilecek bir yer değildir. Ayetlerin açık ifadesinden anlaşıldığına göre, mahşer günü toplanma, sorgu sual, ayrışma, yani cennete ve cehenneme sevk buradan[havl-i cehennemden / cehennemin dış kenarından, yanı başından] yapılacaktır. Herkesin diz üstünde bulundurulacağı bu yerde [cehennemin dış kenarında] sadece zalimlerin bırakılacağı ve muttakilerin oradan kurtarılacağı hususuna dikkat edilirse, konunun hiç de hurafelerde anlatıldığı gibi topluca cehenneme giriş şeklinde olmayacağı anlaşılmaktadır.
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/ggTWmQzHvEW
  “Allah peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir. Ümmet insanlığa Marufu emredecek, neyhe de mani olacak. Müslüman evinde rahat rahat yatamaz. Böyle bir hakkı yok”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406310073153733&id=100013242319421
  DEMOKRASİNİN EN BELİRGİN ÖZELLİKLERİNDEN OLAN ÇOĞUNLUĞA İNSANLAR NASIL BAKMIŞ İNSANLARIN YARATICISI NASIL TARİF ETMİŞ BAKALIM.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/demokrasinin-en-belirgin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/42-furkan-suresi

  YanıtlaSil
 20. Dolayısıyla Allah’ın arşa istivâ etmesi, Allah’ın en büyük makama sahip olduğu ve en büyük gücü elinde bulundurduğu anlamına gelmektedir.
  http://www.istekuran.com/index.php/45-ta-ha-suresi

  YanıtlaSil
 21. Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranıda harflerin karışımından yaratmıştır.
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.nl/2016/01/asl-nedir1-kok-esas-temel-kaide-asl.html?spref=fb
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/icerdikleri-saylar-herhangi-bir-sey.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.nl/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? DEĞİL MİYİM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/ben-musluman-miyim-degil-miyim-bir.html
  Ey insanoğlu..Üç kuruşluk hesabın sağlamasını yapıpta en önemli olan ebedi hayatın sağlamasını sana yaptırmayan ne ?
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/ey-insanogluuc-kurusluk-hesabn.html
  Dolayısıyla Allah’ın arşa istivâ etmesi, Allah’ın en büyük makama sahip olduğu ve en büyük gücü elinde bulundurduğu anlamına gelmektedir.
  https://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html?showComment=1519395022360#c7446499517592357047

  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html

  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/45-ta-ha-suresi

  YanıtlaSil
 22. Otarite olmadan nasıl disiplin sağlanamazsa İslam Devleti olmadanda islamın hakimiyeti sağlanamaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/otarite-olmadan-nasl-disiplin.html
  Hayatta iki yol vardır seçim hakkı senin ey insanoğlu
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/08/hayatta-iki-yol-vardr-secim-hakk-senin.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  CEHENNEM İLE İLGİLİ MESELELER
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/02/cehennem-ile-ilgili-meseleler.html

  XXXXX
  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.**
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://www.istekuran.com/index.php/48-neml-suresi

  YanıtlaSil
 23. Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.isra.15
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=408879816230092&id=100013242319421&pnref=story
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/Tt2tEujs3Sw

  YanıtlaSil
 24. Akıl ve Ruh Sağlığı Hastalıkları da aşağıdaki konularda bilinçsiz olmamızdan kaynaklanmaktadır:

  İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanamaz.
  Psikolojik nedenlere bağlı akıl ve ruh sağlığı hastalıklardan kurtulmak için, öncelikle psikiyatrist (doktor) tarafından belirlenen ilaçları kullanmak ve psikolog tarafından uygulanan psikoterapiye katılmak gerekmektedir. İyileşmek için ilaç ve psikoterapi gereklidir, fakat yeterli değildir. Hastanın kendisinin hastalığın nedenlerinin farkına vararak, kendi kendini iyileştirmesi gerekmektedir.
  ***
  Çözüm;
  YARATICININ KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUP TATBİK ETMEK.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=377918255992915&id=100013242319421
  DOYA DOYA YAŞAMAK (DDY): ilim sorgusuna yönelik arama sonuçları
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/06/doya-doya-yasamak-ddy-ilim-sorgusuna.html

  YanıtlaSil
 25. Bu iki tarife baktıktan sonra kişinin cennete girmeme veya girememe gibi bir lüxü yok.Eşyadaki özellik gereği.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/01/cennet-garanti-belgesi.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=413214725796601&id=100013242319421&pnref=story
  Müşriklik eğitim ile kazanılır.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.youtube.com/watch?v=tCD_gdksPEQ

  XXXXX

  “Kuşkusuz, Allah hiçbir toplumun durumunu, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe değiştirmez.”(Rad 11)

  Not.Kişinin kendisinde bulunan eski fakat yanlış olan bilginin,Yeni duyduğu doğru bilgiyi HAZMETME si zordur.Süt içen bebeğe yemek sunulması gibi.
  Hatalı olmayan alim yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.Allâh, senin hakikatindir, özündür, varlığındır.
  ***Sözü çok tehlikelidir.Yanlıştır.*
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?v=J33sBAnrS84

  YanıtlaSil
 26. Doğru akidenin başı Rabbimizi doğru tanımak, gereğince idrak etmektir.
  https://www.facebook.com/islamvehayat.sitesi/posts/1561231350639685

  YanıtlaSil
 27. Bazı Müslümanları bu cerceveden kandırıp şirk koşturuyor şeytan
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=415653652219375&id=100013242319421&pnref=story
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/h7Z34a3AsZC
  http://www.istekuran.com/index.php/75-secde-suresi

  YanıtlaSil
 28. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Gayret şart.Allah kendi isteğini bile şarta bağlamış.Rad.11
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/snrl-olan-bir-varlgn-snrsz-olan.html
  ***ÇOK ÖNEMLİ***OKU VE DÜŞÜN.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/cok-onemlioku-ve-dusun-muvahhidler1.html
  BUYRUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/buyrun-delilhem-akli-hem-nakli-bu.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419621051822635&id=100013242319421&pnref=story
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  https://www.youtube.com/watch?v=DnPAa9IIfHM
  https://www.youtube.com/watch?v=7Ugy_QsTzco

  YanıtlaSil
 29. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.nl/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Gayret şart.Allah kendi isteğini bile şarta bağlamış.Rad.11
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/snrl-olan-bir-varlgn-snrsz-olan.html
  ***ÇOK ÖNEMLİ***OKU VE DÜŞÜN.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/cok-onemlioku-ve-dusun-muvahhidler1.html
  BUYRUN DELİL.HEM AKLİ HEM NAKLİ.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2018/03/buyrun-delilhem-akli-hem-nakli-bu.html
  GENELDE İNSANLIĞIN ÖZELDE MÜSLÜMANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  http://bredaholland.blogspot.nl/2017/10/genelde-insanligin-ozelde-muslumanligin.html
  DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  http://namenstr8bredahollanda.blogspot.nl/2017/11/dunya-oldu-bir-koy-ey-insanoglu.html
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=419621051822635&id=100013242319421&pnref=story
  ÖVMEK VE YERMEK. EŞYADAKİ ÖZELLİKLERDENDİR. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILIR.
  https://www.youtube.com/watch?v=9X0J75vwQ5o
  https://www.youtube.com/watch?v=DnPAa9IIfHM
  http://www.vansiyaseti.com/van/kurandaki-sirk-cesitleri-h40058.html

  YanıtlaSil
 30. KAFİR OLAN DEĞİL ŞİRK KOŞAN CEHENNEMLİK.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=440892876362119&id=100013242319421
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/aGEvdUCEGwZ

  YanıtlaSil
 31. Bocalamanın alemi yok.!
  Şu bakış açısına geldiğin zaman her şey netleşir.
  RUH.(Eşyadaki özellik.)
  Ruh eşyadaki özelliktir.insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/insanin-esya-olusunun-delili.html
  http://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2017/01/element-nedir-elementin-ozellikleri.html
  https://www.youtube.com/watch?v=KYa07Vii28s
  https://www.youtube.com/watch?v=jq80I3HeJhE
  Not.
  AKIL, 1- Madde veya vakıa 2- Sağlıklı beyin 3- His 4- Ön bilgiler
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/akil-bu-gibi-genel-tanimlar-kisinin.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  **
  https://www.youtube.com/watch?v=mONr_fptPAs

  YanıtlaSil
 32. Tevhid ilkesi bozulan bu ümmetin gideceği tek yer var idi o da şirk ve müşrik olmakla sonuçlanan ancak kendilerini bütün bunlara rağmen Müslüman olarak gören amaçsız ve birliktelik siz toplumlar haline dönüşmüş olmalarıdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475864836198256&id=100013242319421
  https://plus.google.com/u/0/109838719669290377148/posts/Bte3C6woaDo
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=HxjZ41zFyOA

  YanıtlaSil
 33. BU TİP KİŞİLERE DİKKAT...!
  Gözlerim kapandı da ben sen oldum.Ne ben varım ah ne de sen.(ŞİRKİN AFFEDİLMEYEN SÖZLERİ.)
  http://namenstraat8bredahollanda.blogspot.com/2016/04/vahdeti-vucut-felsefesi-new-age.html
  http://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  http://elestirihaber.com/teslim-oldum-sarkisi-bize-niye-hatirlatir-baris-kavas-muzik/#comment-2504

  YanıtlaSil
 34. Herhangi bir zaman ya da “şu an”, evrenin nasıl işlediğine yönelik açıklamalara zamanın dahil edilmesine gerek yok. Zamanın geçtiği algısı, bu çerçevelerin – ya da Barbour’un tabiriyle “zaman kapsüllerinin”- her birini işlemden geçiren zihinlerimizden geliyor. Fakat bizzat zaman, mevcut değil.

  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/RCii6wSnCN3

  YanıtlaSil
 35. İsa Mesih, "Beni gören beni göndereni de görmüş olur, Bana inanan Baba'ya da inanmış olur" demiştir.
  ŞİRKİN DANİSKASI,dik âlâsı ....ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/PpRtjM2oBi5

  YanıtlaSil
 36. İnsanlar Allah'tan başka şeylere tapındıklarının farkında değiller sorsan hepsi yalnızca Allah'a inanırız derler ancak hal ve tavırları yaşamları şirk (Allah'a ortak koşma) içerisinde olup Allah'tan başka pekçok şeye tapar halde olanların sayısı hiç de azımsanacak kadar değildir.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/LBKZgbKq8k8
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=609765656141506&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 37. Kızmayasın bana hacı dayı! Gücenmeyesin! Dikkat edesin hacı dayı! Unutma hacı dayı!
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/CCZkjBUcDTq
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=621541091630629&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 38. https://www.sunaydemircan.com/single-post/2019/03/28/zambak-zumbak-d%C3%B6n-arkan%C4%B1-iyi-bak
  Göksel Babanız yine de onları doyurur. Ne demişti Gök Baba ..?
  Yanlış bir sözdür.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=313021395815935&id=100013242319421
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ppPCCUoS_ao
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  HZ MERYEM MUCİZESİ
  https://bredaholland.blogspot.com/2017/04/hz-meryem-mucizesi-iftiralara-cevap.html

  YanıtlaSil
 39. Demek ki, doğru yol üzerinde olmak, eğer yolda karşılaşacağımız engeller karşısında nasıl hareket edeceğimizi, hangi kurallara uyacağımızı bilmiyorsak, hedeflediğimiz yere ulaşamayabiliriz.
  https://plus.google.com/109838719669290377148/posts/RYH6YSDCq62
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=634755656975839&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 40. Selefiler de cehennemin diğer kapısından girecek. Çünkü Allah'ın kırmızı çizgisi olan şirke zaman ve mekan atfetmekle iştirak etmiş oluyor.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=640695189715219&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 41. İslâm’da tek sınırsız olan Allah olduğu için, insan sınırlıdır. Zâten sınırlı olmak zorundadır, aksi-hâlde nefsi onu sınırsızca saptırır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=641228522995219&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 42. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=657327544718650&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 43. "ALLAH İNSANA KENDİ RUHUNDAN ÜFLEMİŞTİR"
  (SECDE: 9)
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/insandaki-halleresyadaki-ozellikler-den.html
  İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır.Kırmızı çizgi şirk
  Nisa.13
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Bu durumda insanlara kızmak yerine acımak lazımdır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=662640060854065&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 44. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=668572090260862&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 45. Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676921909425880&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 46. Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O, bundan arınıktır. O, bir şeye hükmederse, ona sadece “Ol” der, o da oluverir.35
  DEVLET ADI ALTINDA ÇÖREKLENMİŞ ŞEYTAN...!
  Rabbin buyurdu ki: Babasız çocuk vermek, Bana pek kolaydır. Hem Biz, onu nezdimizden insanlara bir alâmet/gösterge ve rahmet yapacağız.” Ve o gerçekleştirilmiş bir iş oldu.
  Dava adamı (Peygamberlik müessesesini yüklenenler) olduklarını ileri sürenler. Dinleyin anlayın ki yolunuza devam edesiniz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678153329302738&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 47. Yüce Allah’ın hangi şartlarda toplumlara peygamber gönderdiği, Kur’an’ın birçok suresinde doğrudan ya da dolaylı olarak dile getirilmektedir.
  Allah’ın yozlaşmış toplumlara peygamberler göndermesi konusundaki ilahî sünneti gereği, tüm insanlık genel bir hidayet çağrısına muhtaç bir durumdaydı.
  O günün Mekke’sinde de dinî inanç yozlaşmış, bu yozlaşma ve bozulmalar sonucu yüzlerce tanrısı bulunan müşrik bir kitle oluşmuştu. Bu kitlenin giderek tâğûtî bir sistemle kaynaşması, doğrudan şirk inancının bir sonucuydu.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=701858643598873&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 48. O saflar hâlinde dizilen/dizen, sonra da haykırıp sürükleyen, haykırıp sürükledikten sonra da öğüt okuyan Kur’ân âyetleri kanıttır ki sizin İlâhınız kesinlikle Bir Tek'tir. O, göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Doğuların da Rabbidir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=706303669821037&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 49. Zinaya da yaklaşmayın/ zinaya yol açacak yollardan uzak olun. Şüphesiz ki o, iğrençliktir ve kötü bir yoldur.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717558455362225&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 50. 25, 26. Ve andolsun ki Nûh'u da toplumuna elçi olarak gönderdik: “Gerçekten ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyiniz! Ben, sizin hakkınızda acı bir günün azabından korkarım.”
  45. Ve Nûh Rabbine seslenip de dedi ki: “Rabbim! Oğlum benim ehlimdendi. Senin vaadin de elbette haktır. Ve Sen, hâkimlerin en hâkimisin.”
  46.Allah: “Ey Nûh! Şüphesiz o senin ehlinden değildir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=727237284394342&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 51. Kur’ân; zan, tahmin ve hevaya dayalı dinî bilgi sistemine şiddetle itiraz etmiş, bilgi kaynağının yalnızca vahiy olması gerektiğini belirtmiştir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=729816487469755&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 52. Katıksız iman eden her muvahhid mü’min için kendisiyle, Rabbi Allah’a şirksiz ibadet edecek vahiy kaynaklı ilmi öğrenip elde etmek farzdır…
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=747023432415727&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 53. Van minüt*Bir dakika*Düşün...!Cenneti kazan...!
  Sen;Allah'ı gördün mü ? Hayır.
  Öyle ise görmediğin bir şeyi hiç bir şeye benzetemezsin.
  İşte kaidelerin neticesinde Muhammedin Allah tarifi.
  Allah hiç bir şeye benzemez
  https://namenstr8bredaholland.blogspot.com/2018/07/insann-alglama-alannn-kapsam-dsndadr.html
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://meerstr11.blogspot.com/2017/01/okuogrenistikametini-belirle-akide.html
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1178522751734341632

  YanıtlaSil
 54. Tüm insanlık cennetliktir...! şirk koşmamak şartı ile.
  Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır.
  Biz peygamber göndermedikçe hiçbir kavmi azaba uğratmayız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=754371958347541&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 55. 105. Nûh toplumu gönderilmişleri [elçileri, mesajları] yalanladı.
  106- 110. Bir zamanlar kardeşleri Nûh onlara demişti ki: “Siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben, sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık, Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi üzerinedir. Artık, Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin!”
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=755001701617900&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 56. Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=757613771356693&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 57. Ey iman etmiş kişiler! Şüphesiz, hahamlardan/ bilginlerden, rahiplerden birçoğu kesinlikle insanların mallarını haksız yere yerler ve Allah yolundan saptırırlar. 34-tevbe.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=758395217945215&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 58. Dînimizin ve aklımızın eksikliği nedir? Yâ Rasûlallah? dediler. 9
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=763951924056211&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 59. Allah bizlerin sorumlu olduğu dinin anası, temeli olan MUHKEM ayetlerin, açık seçik ve nice örneklerle açıkladığını bizlere bildiriyor Kur’an da. Bunun nedenini açıklarken de, hiç kimseye muhtaç olmayasınız diye, nice örneklerle sizlere açıkladık örneğini veriyor. Eğer bizler ayetleri okuduğumuzda tam anlayamıyoruz, ama bir başkasının açıklamalı kitaplarını okuduğumuzda daha iyi anlıyoruz dersek, Allah ın nuruna saygısızlık yapmış oluruz. Okuduğumuz kitapların, ayetleri doğru anlattığından ne...
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=776303552821048&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 60. Tenkidden ziyade tebliğdir aslolan. Tenkidle vakit öldürmeyi değil, tebliğle vakti yaşamayı önemser dava adamı.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=778739762577427&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 61. De ki: “Tüm övgüler, Allah’a mahsustur; başkası övülemez. Esenlik, güvenlik de seçip arı-duru hâle getirdiği kullarınadır. 59.
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1194860201641418752

  YanıtlaSil
 62. Şimdinin dünyasını anlayabilmek için, üzerine basabileceğimiz çok sağlam bir zemine ihtiyacımız var. Müslümanlar olarak yeniden radikal temellendirmeler yapmak zorundayız.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787182081733195&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 63. Sermayemiz belli elimde, avucumda “bir fikrim var.” Doğal olan doğada olmak mı? İnsanda kalmak ne demek?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788251821626221&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 64. DÜNYA OLDU BİR KÖY, EY İNSANOĞLU HEDEFİNİ İSTİKAMETİNİ BELİRLE.
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez. Nasıl ki teleskop olmadan uzak cisimler, mikroskop olmadan küçük cisimler çıplak göz tarafından görülemez ise, aklın gözü olan, ona teleskop ve mikroskop hizmeti veren kavramlar olmadan da akıl göremez; öte bir deyişle, akıl yalnızca kavramına sahip olduğu şeyi görebilir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788979461553457&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 65. GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR KİŞİLİKLER. Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  Bazen diyorum ki, “Bu adamları hiç gündemine alma, fikirlerine değer verme, ademe terket gitsin.” Fakat İslam’ın sütunlarını nişan aldıklarında sinir uçlarıma dokunuyor ve yine bu mahlûkları gündemimize almak zorunda kalıyoruz, saf ve alt yapısı olmayan Müslümanları kandırmasınlar diye.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=787151678402902&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 66. De ki: Bana vahyedildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur’ân dinleyip de: “Şüphesiz biz, rüşde kılavuzluk eden hayret verici bir Kur’ân dinledik. Bundan dolayı, biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. 1-15.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=792886784496058&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 67. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  İlk olarak cenneti garantileriz daha sonra neyin iyi neyin kötü olduğunu yaratıcımız olan Allah'ın kullanma kılavuzundan (Kuran) öğrenir ve uygulamasına geçerek mevki,makamımıza yükseliriz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=798173753967361&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 68. Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır. PEYGAMBER (SAV)'E KUR'AN'DAN BAŞKA VAHİY GELDİ Mİ?
  Namaz kılmak,Allah'a söz vermektir.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=799020820549321&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 69. Gerçek şu ki, inkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından (kurtulmak için) fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır.Maide Suresi, 36.
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  DEMEK Kİ OLABİLİYORMUŞ.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=804332153351521&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 70. Kesinlikle sen sevdiğini kılavuzlanan doğru yola iletemezsin; ama Allah dilediğine doğru yolu gösterir ve O, kılavuzlanan doğru yolu kabullenecek olanları daha iyi bilir. 56
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813631972421539&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 71. Allah’ın asla bağışlamayacağı şirk, tevbe etmeden ölenlerin şirkidir.
  “Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altında olanı, şirkten uzak kalmayı tercih eden kişi için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa derin bir sapıklığa düşmüş olur.” (Nisâ, 4/116)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=827884210996315&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 72. Şüphesiz Allah, size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Şüphesiz Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. 58
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=829555870829149&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 73. Binaları kolonlarını dikkate alıyorsunuz da ebedi hayatınızın kolonunu niye dikkate almıyorsunuz..!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=845940285857374&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 74. Bu gün 2017 bilim ve teknolojinin açığa vurduğu şeyleri 1400 sene evvel Muhammed sas vahiy alarak bir çok şeyi ayet olarak açıklamıştır.
  Kaideden yola çıkarak bir sağlama,muhasebe yapalım tevhit inancımızı.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.Alim,Öncü,lider,dava adamı olduğunu iddia edenlere.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=857485751369494&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 75. Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapıvermiş veya rüzgar onu ıssız bir yere sürükleyip atmış gibidir.
  hacc 31 ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=874689192982483&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 76. Doğru anlayabilmek için...
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  BEN MÜSLÜMAN MIYIM ? BİR SAĞLAMASINI YAPALIM.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  Pek çok şeyi temelden sorgulama
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=892991274485608&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 77. BİR İNSANIN BU DÜNYAYA GELİŞ GAYESİ İÇİN TAKİP EDECEĞİ İSTİKAMET.
  Doğada canlı ve cansız her madde elementlerden oluşmaktadır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=890634411387961&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 78. “Davranışları altında zalimlerinizi yönetebilirsiniz bölümına yönetici yaparız.” (En'am, 6/129)
  Zâlim Müslümanlar
  https://t.co/xO2wE1onKS

  YanıtlaSil
 79. Allah'ın (yaratıcının) kastının dışında ayetleri fiile dökmek zulüm değil mi?
  Oruç,namaz,hac,şeytan,melek,cin vb gibi.
  Sizin en büyük düşmanınız şeytandır sözünü galaya almadıklarından heva ve heveslerimiz bizleri ele geçirip benlik duygusu devreye giriyor
  https://t.co/4KslkQzaE4

  YanıtlaSil
 80. Her şey zıddıyla daha güzel açığa kavuşur.
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin” (Ahzâb 33/56)
  https://t.co/7FTljK32up

  YanıtlaSil
 81. ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin” (Ahzâb 33/56)
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=922258174892251&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 82. Yeryüzünü de yaydık ve oraya sabit kazıklar/dağlar yerleştirdik. Ve yeryüzünde ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.19.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=970881910029877&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 83. İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://t.co/Ma4AfUCk5F
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://t.co/VP49Yrb0x5
  https://t.co/dEXQQP64wL

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
   İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
   ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
   https://t.co/Ma4AfUCk5F
   KAİDELERLE SAĞLAMA.
   https://t.co/VP49Yrb0x5
   https://t.co/dEXQQP64wL

   Sil
  2. Özgürlük düzeyinde yaklaşmak ve bu konuda düşünce oluşturmak istiyorsanız işe var olan bilginizi sorgulamakla başlayın derim.
   “Bir varlığın gelişmesi demek; insanlık ailesinin gelişmesi demektir.”
   Hatalı olmayan alim ve cemaat yoktur.Bizim dikkate alacağımız İslami akide konusu.
   Hilekâr insanlar ve şeytan, Allah adına sizi kandırmasın.
   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032214527229948&id=100013242319421

   Sil
 84. Ve onlar dediler ki: “Ona Rabbinden bir alâmet/gösterge indirilmeli değil miydi?” De ki: “Şüphesiz ki, Allah bir alâmet/gösterge indirmeye güç yetirendir, fakat onların çoğu bilmezler.” 37
  https://t.co/uylkkmRhEj

  YanıtlaSil
 85. Ve toplumu o’nunla tartıştı. İbrâhîm; “Bana doğru yolu göstermişken Allah hakkında benimle mi tartışıyorsunuz? O’na ortak koştuklarınızdan hiç korkmuyorum.–Ancak Rabbimin dilediği şey hariç.–Rabbim bilgice her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ düşünmez misiniz? 80-81
  https://t.co/klN6wDT1v6

  YanıtlaSil
 86. Ve size ne oluyor da, Kendisi size, mecbur kalmanızın dışında haram olan şeyleri genişçe açıklamış olduğu hâlde Allah’ın adı anılanlardan yemiyorsunuz? 119
  Mükemmel bir Arapça bilgisi gerektiren içtihat ümmetin ilerlemesi için gereklidir:
  https://t.co/5NDzRlurIV

  YanıtlaSil
 87. Tüm övgüler, göklerde olan şeyler, yerde olan şeyler Kendisine ait olan Allah içindir; başkası övülemez. Âhirette de tüm övgüler yalnızca O'nun içindir; başkası övülmez. Ve O, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapandır, her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir.
  Allah, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Ve O, engin merhamet sahibidir, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. 1-2
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1074783396306394&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 88. Bu kitabın indirilmesi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan; mutlak galip, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah'tandır. 1.
  https://t.co/luzdwMa9X4
  Kur’an ve İslam 356.Bölüm-Zümer Suresi-1-Bölüm - https://t.co/x9zuzWsXe1
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1336783245669752836?s=19

  YanıtlaSil
 89. Bilgi eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Hani iddia eden delil getirir kaidesi vardı...
  Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır.
  İnsanlık ve Müslüman olduğunu söyleyen kişilerin ezici çoğunluğu kaidelere uymadığından böyle zelil konumdalar.
  https://t.co/uqAoct7GrN
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1340595940403666945?s=19

  YanıtlaSil
 90. Peki şimdi yapsınlar şimdi teknik bir çağdayız her şey elektronik çoğu şeyi harflerin ve rakamların karışımından yapıyor program yapıcıları.
  o zaman kuran ayetlerini de getirsinler?
  Allah kainatı elementlerden yarattığı gibi kuranı da harflerin karışımı...
  https://t.co/GUbudIY3iq

  YanıtlaSil
 91. ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  “Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir....
  DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA TOLERANSLI,AVANTAJLISIN...
  https://t.co/rY1dGJrQbn
  https://t.co/Pz2CXExb8Q
  https://t.co/fEmhQTyaGm https://t.co/TUQ4BIl8aY

  YanıtlaSil
 92. Paralel şirk dini tasavvuf -
  https://t.co/UYkbeeYcOR
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://t.co/Ma4AfUCk5F
  İNSANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  Müslümanlar olarak yeniden radikal temellendirmeler yapmak zorundayız.
  https://t.co/cygZpit2o4
  https://t.co/93YXuA5Yg6
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1351105285348274177?s=19

  YanıtlaSil
 93. Öyle bir mahkemeden geçeceksin ki orada torpil yok, aracı yok, rüşvet yok, şefaatçi yok, her yönden çepeçevre kuşatılmışsın, yaptığın her iş ve sözde,beş ayrı şahit ile Allahu Teala’nın mahkemesine geleceksin. Gel yol yakınken,yaşarken,kendini muhakeme et.
  https://t.co/8AyTyQAduN

  YanıtlaSil
 94. FETRET DEVRİ.KAOS.
  https://t.co/2EyFruB3FS
  Her bela nimetin habercisidir.
  https://t.co/ue2smXF0ST
  Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde...
  https://t.co/oW0UhnbaFd
  Eski dünyanın çöküşü, yeni bir dünyanın habercisidir.
  ÇÖZÜM.
  https://t.co/x9SCKJJpSy
  https://t.co/JMxWLNgaCN

  YanıtlaSil
 95. Tahrif Edilen Din ve Gizlenen Kuran Ayetleri - YouTube https://t.co/fe9iGZyBWo
  İnşallah; Allah izin verirse,
  Allah izin vermiş saten iyiye ve kötüye. Buradaki inşallah kibarlık ve nezaket icabıdır.
  https://t.co/AAZBQ7UjHv

  YanıtlaSil
 96. ALLAH’TAN ROL ÇALARAK ALLAH’A MEYDAN OKUYAN MÜSLÜMANLAR!
  Allah ‘tefrikaya düşmeyin, fırkalara/mezheplere bölünmeyin’ dedi (3/103,6/159),
  Biz ise ‘mezhep olmadan nasıl olacak ki, olur mu öyle iş?’ dedik.
  Ey iman etmiş kimseler! Sözleşmeleri yerine getirin.
  https://t.co/usUmHeXOVI

  YanıtlaSil
 97. Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen hiç köre benzer mi? Ancak akıl sahipleri ibret alırlar.
  Onlar ki Allah’ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.
  Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ki, ibretler vardır.
  https://t.co/IHIHYAW4ov

  YanıtlaSil
 98. Bu kitabın indirilişi, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olan,en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/sağlam yapan Allah’tandır.
  İNSANLARIN İYİLİĞİ DETAYLARDA GİZLİDİR.
  Kim Allah'a güvenirse, artık O ona yeter.
  https://t.co/Gw4V06FD6W

  YanıtlaSil
 99. Ve sana iki çağ sahibinden soruyorlar. De ki: “Size ondan, bir öğüt okuyacağım.
  Dijital Çağ, ardında büyük yıkıntılar bırakan bir Kaos Çağı artık… İnsan kokuyor!
  İnsanın tüm özellikleri kavranıldığı zaman, yeni bir çağ, gerçek insan çağı başlayacaktır.
  https://t.co/Wv8V6vi1Rd

  YanıtlaSil
 100. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.
  Hiçbir ideoloji artık halklara umut vermiyor. Toplumların bütün emelleri çökmüş durumda.
  ihtiyacımız olan tek şey harekete geçmek.
  Yeni ideoloji.
  https://t.co/7FTljK32up

  YanıtlaSil
 101. İnsanlar için hesapları yaklaştı. Onlar ise aldırmazlık içinde, mesafeli duran kimselerdir.
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU DELİLLERİ İLE İSPATLAMAM LAZIM.
  İlkeli bir çıkarcılık insanın doğasında var.
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://t.co/LeX1Rv63jt

  YanıtlaSil
 102. Aklı anlamamış birisinin, akılla herhangi bir konuyu anlaması nasıl mümkün olabilir?
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  KAİDELER....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  https://t.co/CQ5uz53hzo

  YanıtlaSil
 103. Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Bu ümmete vahdet lazım. Diyorum ki; Vahdet için evvela TEVHİD lazım.
  Eşyalar Sahiplerinin Parçaları Değildir.
  İLİNTİLİDİR...
  TEVHİD...
  YENİDEN DOĞMAK...!
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Ben cenneti garantiledikden sonra gerisi vız gelir
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  YENİ BİR TANRI VE ÖLÜMSÜZLÜK PROJESİ
  https://www.facebook.com/100013242319421/posts/1278306349287430/?sfnsn=mo

  YanıtlaSil
 104. Yaratılış 12 -
  https://t.co/GHaeCDvFtI
  MERYEM MUCİZESİ.
  https://t.co/haOue8hj44
  Vakti geldikçe insana, âyetlerimizi göstereceğiz. Tâ ki bu vahyin gerçek olduğu herkes için ortaya çıksın. Fussilet 41:53
  https://t.co/tXpqaElHuy
  https://t.co/d0MacZ7Ld9 https://t.co/qb1vw1kRSc
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1459599092661854216?t=TmBfy7PgfBlMP5DYo0PFtg&s=19

  YanıtlaSil
 105. Din Dersi Dinimi Yedi.!
  https://t.co/25J2PIgFjW
  DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ.
  Dini eğitim iddiaları ile açmış olduğumuz okullarda körpe dimağları kendi uyduruk din dışı mesiyanik argüman ve iddialarla zehirleyerek hayatlarını mahvettik.
  https://t.co/es6BXlwrZ9
  https://twitter.com/huseyinsasmaz/status/1461261693854625795?t=wbqsjCHDJ-tv45E5PZLy9w&s=19

  YanıtlaSil
 106. F.S.M. İstanbul’u fetih için savaş verirken papazlar Ayasofya’da toplanıp meleklerin erkek mi dişi mi olduğunu tartışmaktaymış.
  FETRET DEVRİ.
  İslamiyet güncellenmeli...
  Allah,şirki asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar.
  https://t.co/NcDKlRJ1N8

  YanıtlaSil
 107. ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Müslümanların tüm birikimlerini en verimli şekilde kullanabilecek bir aklı ve ahlakı inşa etmek, birincil sorumluluğumuz olsa gerektir.
  İslamiyet güncellenmeli.
  Algılama düzelmeden ortam düzelmez.
  https://t.co/UXslOSgLiv

  YanıtlaSil
 108. Ey iman etmiş kimseler! Eğer Benim yolumda çaba harcamak ve,..
  Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız
  İtikaddaki Şirkte Cehalet Mazeret Değil
  İSLÂMDA KADIN
  Habeşistan'a giden
  DAVA ADAMLARI KAVİMLERİNDEN AYRILMADIKÇA..
  https://t.co/4tncVrV2RF

  YanıtlaSil
 109. ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  İnkar edenler, yeryüzünde olanların tümü ve bununla birlikte bir katı daha onların olsa, bununla da kıyamet gününün azabından (kurtulmak için) fidye vermeye kalkışsalar, yine onlardan kabul edilmez.
  https://t.co/CfLs2BdsT0

  YanıtlaSil
 110. Onlara göre göremedikleri,hissedemedikleri Allah ; Gökyüzünde kainatın bir yerlerinde ARŞ=TAHT üzerinde oturduğunu ve bulunduğu yerden MELEKleri ( İlahi Vasıftaki varlıkları ) vasıtası ile insanlarla iletişim kurduğunu sanıyorlardı. Yani onlara göre Allah Semada ,Kullar ise yeryüzünde idi ve Semada olan bu Yaratıcıya ulaşmak pekte mümkün değildi. Kim oluyorduki onlar Allaha ulaşacak bunu ancak İLAHİ VASFA SAHİP insanlar yapabiliyor inancında idiler.
  Selefiler de cehennemin diğer kapısından girecek. Çünkü Allah'ın kırmızı çizgisi olan şirke zaman ve mekan atfetmekle iştirak etmiş oluyor.
  Ruh eşyadaki özelliktir. insanda eşya olduğundan dolayı insanlar bu durumu haller olarak belirlemişlerdir.
  EŞYA; BAZ,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.İNSANLIĞIN PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR.:
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1347544062363658&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 111. Ey iman etmiş kimseler!...“Sen mü’min değilsin” demeyin.
  DİKKAT.!
  TEKFİR. meselesini halktan gizlemektedirler
  İman hak olduğu gibi tekfirde haktır
  İNSANLIĞIN YOL AYIRIMI.
  Müceddid, dinin hakikatlerini çağın ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlar.
  DETAYLARDA-
  https://t.co/jHCNyffng5

  YanıtlaSil
 112. Yolu Sadece Yaratan Gösterir - O, beni oluşturandır. Ve bana doğru yolu O gösterir.
  AYNI ŞEYTANIN AVANELERİ....UYAN EY MÜSLÜMAN VE DİĞER İNSANLAR...
  İnsan arzı imarla mükelleftir. KAİDELERİN KONUŞTUKLARINDAN ....DÜNYA'YA KÖKLÜ ÇÖZÜM...
  YOL AYIRIMI.
  https://t.co/WFEDw0Rg2b

  YanıtlaSil
 113. İndirdiğimiz ve parça parça ayırdığımız bir sûre! Öğüt alasınız diye onda apaçık âyetler de indirdik.
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Allah’ın üzerine aldığı tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir.
  DETAY
  https://t.co/NHOR0ANUcv

  YanıtlaSil
 114. Din Kirliliği -DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ.
  Rabbimizin Kur'an'a koymadığı işaretleri biz niye koyduk?
  Allah, peygamberlik müessesesi ümmete yüklenmiştir.
  O zaman sen bu sistemden başka sistem istiyorsan..
  Sıfırdan başlamamız gerekir.
  DETAY
  https://t.co/ZDWUruw52D

  YanıtlaSil
 115. Hikmet Çalışmaları | Dinde Sorgulamanın Sınırları -
  Sorular,Kişinin algılama alanı içindekiler içindir. dışındakileri sorguluyorsa bil ki o kişi abesle iştigal ediyordur.
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışında.
  ZİHNİYET 'ini SORGULADINMI ??
  DETAY
  https://t.co/T3wZ3WVjVf

  YanıtlaSil
 116. Şeytan; Akli fonksiyon olduğundan her kılığa girebilir.
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  Şeytan,...Süslü Gösterir
  Doğru Yolda Olduğunu Zanneden "HERKESİN" Dikkatine !
  DETAYLARDA.
  https://t.co/0MJEyeR0Ec https://t.co/QSlgmRDCrb

  YanıtlaSil
 117. Şüphesiz bu ağır iftirayı getirenler, sizden bir gruptur.
  İran İslamın baş düşmanıdır.
  Virüslerin ezici çoğunluğu irandan yayılmıştır
  Hadisi,sünneti İran icat ediyor. Dostunu düşmanını tanıman lazım ki hedefine varasın.
  Cennete girip de artısı olmayan...
  https://t.co/tdTIzrebfK

  YanıtlaSil
 118. MEHDİ GELDİ YALANIYLA İNSANLARIN AKLIYLA OYNUYORLAR.
  Şeytan İncil Yazar mı? Evet yazar.
  MELEK-LER
  Akideler ancak, kesinlik ifade eden delilden alınır.
  Gereğini yapmazsan ilahi adalet sana bela gönderir
  Zamanları kim inşa ederse gelecek de onun olacaktır.
  https://t.co/fmi12f764w https://t.co/N5sHlVxvtk

  YanıtlaSil
 119. KUTSANMIŞ DAYAK-1.BÖLÜM-YARATILIŞ 01
  RİVAYET NOTERLERİ!
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Rabbimizin Kur'an'a koymadığı işaretleri biz niye koyduk?
  GALAYA ALINMAYACAK ZATLAR
  algılamalar düzelmeden ortam düzelmez.
  ÇAĞINDAN SORUMLU KİŞİ
  ÇÖZÜM
  Sıfırdan başla
  https://t.co/ICar1x7yVc

  YanıtlaSil
 120. Peygamberi ve Alimleri Rab Edinmek
  ŞİRK...: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Kelime-i şahadetin içine çöreklenmiş şeytan...
  Allah yolundan alıkoyan hocalar.
  RİVAYET NOTERLERİ!
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  DTY
  https://t.co/TmxVI62UTo

  YanıtlaSil
 121. Mülk Kiminse Hükmetme Hakkı Onundur.
  Ve Allah ve Elçisi bir işte hüküm verdiklerinde, hiçbir mü’min erkek ve mü’min kadın için kendi işlerinde serbestlik yoktur.
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  ALLAHIN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEK NEDİR?
  DTY
  https://t.co/skQQmk6wpG

  YanıtlaSil
 122. Şirkten sonra Kur'an İslam'ının en büyük düşmanı taklitçiliktir.
  Taklit, pısırıklığın ve silikliğin göstergesidir.boyunduruk demektir.
  Ezbercilik;bir meseleyi kavramadan hafızaya depolama işidir;
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://t.co/4rrRxwaHth

  YanıtlaSil
 123. Şirkten sonra Kur'an İslam'ının en büyük düşmanı taklitçiliktir.
  Taklit, pısırıklığın ve silikliğin göstergesidir.boyunduruk demektir.
  Ezbercilik;bir meseleyi kavramadan hafızaya depolama işidir;
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  https://t.co/4rrRxwaHth

  YanıtlaSil
 124. Tüm Müslümanların gündemlerinin asıl konusu ne olmalıdır?
  Büyük iddialar,dönemidir.
  ŞİRK:Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler!Siz de ona salât edin.
  Toplumlar çökmüş durumda.
  https://t.co/xXfudWdZkp

  YanıtlaSil
 125. Mü'min Cehenneme gider mi?+Hesap günü cennet ve cehennem dağılımı nasıl olacak?Mahşer yerinde...
  Tüm insanlık cennetliktir...! şirk koşmamak şartı ile.
  Ben zaten cennetliğim.Kesin deliller ile.Şeytan bile saptıramaz. Bu sözü her Müslümanın söylemesi lazım
  https://t.co/XG8cfgBe4G https://t.co/T8FSQZHSh3

  YanıtlaSil
 126. Ölümün Diriltme Gücü.+ GELECEK.GARANTİLİ.
  Öyle bir ölümü hedefleyelim ki, ölümümüz ödülümüz olsun.
  Dünya Kaygı Çağına Gidiyor.
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Dünyâ, cenneti ve cennetteki kademe, mevki,makam kazanma yeridir.
  https://t.co/oVD3ab4Ixo

  YanıtlaSil
 127. Her var olanın bir ustası vardır.Kaidesinden yola çıkarsak.
  MEAL HATALARINI KUR'AN'A MAL ETMEK
  Anlaşmak için sıfırdan başlamamız gerekir.
  YENİDEN DOĞMAK!
  Hakikatleri idrak etmek ve yeni Şeyleri hazm etmek zordur.!
  SÜNNETULLAH,Allahın değişmez YASA larıdır.
  https://t.co/EHPcVAy2sf https://t.co/hFy4rfUbgh

  YanıtlaSil
 128. Anne Baba Hakkı.+ Ve senin Rabbin kesin olarak, Kendisinden başkasına kul olmamanızı, anne ve babayı iyileştirmeyi-güzelleştirmeyi karar altına aldı.
  Ey iman etmiş kimseler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olacak bir Ateş’ten koruyun.
  https://t.co/pj4OvgVSZG https://t.co/czmpjRFITb

  YanıtlaSil
 129. KUR’AN’DAĶİ ÖNEMLİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR-1.BÖLÜM
  Kavramına sahip olunmayan şey görülemez."Kavramına sahip olmadığınız bir şeyin hakikatini inşa edemezsiniz."
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.
  KAİDELERLE SAĞLAMA.
  Her var olanın bir ustası...
  https://t.co/glqS0XvFE1 https://t.co/4GuLyhaFfR

  YanıtlaSil
 130. El âlem ne der? ŞİRKİ + İnsan,etken/etkileyen ama daha çok etkilenen/edilgen bir varlık.
  Bizim İllallah'ımızda Problem Var.
  İlla Allah diyoruz da kimin Allah tarifini onaylıyoruz oraya bir bakalım.
  İtikattaki Şirkte Cehalet Mazeret Değildir
  DÜNYA'YA ÇÖZÜM.
  https://t.co/Vk8AfFh1Dl

  YanıtlaSil
 131. Kaybolan İslam'ın on emri.+ DİKKAT SEN BU GÜN PEYGAMBERLERDEN DAHA AVANTAJLISIN.
  Kur’an,tahrif edilmeden günümüze kadar gelmiştir. Öyle mi acaba!
  Tüm insanlık cennetliktir!şirk koşmamak şartı ile.
  Sıfırdan başlamamız gerekir.
  İnsan arzı imarla mükelleftir.
  https://t.co/oSkpkzdibk https://t.co/e6xgukm5FQ

  YanıtlaSil
 132. Şefaat ya Alemlerin Rabbi!!.+ Hiç şüphesiz, Allah, Kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz.
  ŞİRK:Akide sahih olmayınca,ibadet de sahih olmaz.
  Bütün yardım,destek,kayırma,ŞEFAAT Allah'ındır.
  Sorgulamayan sadece televizyondan gördüğüne inanan toplum.
  https://t.co/mslcIfACSu https://t.co/C1zfryQNGg

  YanıtlaSil
 133. Hesap gününü unutma ve toplumsal çürüme.+ Toplayın o şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapanları,...
  CENNET VE CEHENNEM...
  HELAK KAPIDA.
  ŞİRK: Akide sahih olmayınca, ibadet de sahih olmaz.
  Keçiler bile hesabı yapıyorken sana ne oluyor insanoğlu.!
  https://t.co/qtHmMDDuML https://t.co/F1UnrS3Ye1

  YanıtlaSil
 134. Neden Sadece Kuran? + Biz Kitapta hiçbir şeyi noksan/yetersiz bırakmadık.Enam-38-
  Enam-114-Kur’ân’ı ayrıntılı/hak-bâtıl ayrılmış olarak indirdiği hâlde,
  Enam-115-Rabbinin sözü hem doğrulukça, hem de adaletçe tamamlanmıştır.
  Kırmızı çizgi şirk
  ALLAH,İnsanın algılama alanının kapsamı dışındadır.(Yaratıcı)
  https://t.co/sH6Kop8gfb

  YanıtlaSil
 135. Pınarın Kaynağından-145.Bölüm ( HERKES CEHENNEME GİRECEK Mİ ?) Cehennemin avlusu mahşer yerinde hesap yapıldıktan sonra herkes kademesi,mevkisine göre tayin olacaktır.
  Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir. Kişilerin cennet algısını berraklaştırmak,netleştirmek gerekir.
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ...
  https://t.co/E5D4ZZ3u0C

  YanıtlaSil
 136. BİZLERİN İSLAM I ALGILAMA VE YAŞAMA ALIŞKANLIĞIMIZI KUR’AN İLE SORGULAMADIĞIMIZ SÜRECE,ASLA ALLAH IN GERÇEK DİNİ İSLAM İLE BULUŞMAMIZDA,MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.
  ALLAH’TAN ROL ÇALARAK ALLAH’A MEYDAN OKUYAN MÜSLÜMANLAR!
  SALÂT NAMAZ DEĞİLDİR.
  Allah, pisliği,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  https://t.co/VNLlFmWBxA

  YanıtlaSil
 137. Ehliyet ve ruhsat gibi belgelerin lazım olduğu yerde belgelerin yoksa ceza veya istediğini elde etme yetkisini kaybedersin.
  Bunun gibi Müslümanlık belgen yoksa cennetini kaybetme rizkin çok yüksek.
  CENNET GARANTİ BELGESİ...KATİ DELİLLERİYLE.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1514359902348739&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 138. ALLAH IN DIŞINDA HARAMLAR KOYANLAR, RABLERİNE BAŞKA ŞEYLERİ DENK TUTANLARDIR.
  Tahrim delili varit olmadıkça eşyada aslolan mubahlıktır. PEYGAMBER (SAV)'E KUR'AN'DAN BAŞKA VAHİY GELDİ Mİ?
  ALGILAMALAR DÜZELMEDEN ORTAM DÜZELMEZ.
  DİNİ YANLIŞ ALGILATTIRILMAMIZ VE ALGILAMAMIZ...
  Başınıza gelen her musibet, sizin ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.
  Amelde şirk ....
  İSLAM ÜMMETİ OLARAK DA BİZİM BAŞIMIZA
  AYNI ŞEY GELMİŞ
  Düşünüp ibret alan yok mu?
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1515768048874591&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 139. Şüphesiz Allah, Kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar.Nisâ -48.
  116.Hiç şüphesiz, Allah, Kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısında kalanları ise, onlardan dilediğini bağışlar. Kim, Allah'a ortak kabul ederse elbette o uzak bir sapıklıkla sapmıştır.
  O halde sakın Allah`ın peygamberlerine verdiği sözden, vaadinden cayacağını sanma! 14/İbrahîm 47)
  Allah sözünden ,vaadinden asla caymayacaktır. 22/Hac 47)
  Allah verdiği sözden,vaadinden caymaz. (30/Rûm 6)
  İlk olarak cenneti garantileriz(KAİDELERLE SAĞLAMA.yapmak şartı ile.) daha sonra neyin iyi neyin kötü olduğunu yaratıcımız olan Allah'ın kullanma kılavuzundan (Kuran) öğrenir ve uygulamasına geçerek mevki,makamımıza yükseliriz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zaEWprGcn6ZUxfwinnkFnL2JWYEq26uDMdimhjLHnRcugpxvt1LEuRA8LiPNrD1Ml&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 140. P.K-156.KÜFÜR VE İMAN SÜRELİ DEĞİLDİR
  Cennet onay ve red meselesi
  KAFİR DEĞİL, İTİKAT'DA ŞİRK KOŞAN CEHENNEMLİK.
  Temel bozuk olursa ne kadar doğru bilgin ve amalin olursa olsun hepsi boş.
  Salih Durhan'la,Çizge teorisi ile Kuran analizi
  Kurana göre en zalim
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1534794443638618&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 141. Bire karşı 700 ama kimse Allaha borç vermek istemiyor,neden ?
  Bu Allahın bir SÖZ ü kardeşlerim .Allah sözünde sadıktır.
  Kalplerinde size dair var olan korku, Allah korkusundan daha çetindir. Bu, onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.Haşr, 13
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1550248418759887&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 142. KUR’AN’DAKİ ÖNEMLİ SÖZCÜK VE KAVRAMLAR-35.BÖLÜM (Dalalet ve gadap,Darp sözcükleri)
  Allah,Kendisine ortak kabul edilmesini asla bağışlamaz.
  İtikattaki Şirkte Cehalet Mazeret Değil
  SEN ALLAH'A GÜVENMİYORSUN
  Allah,azabı aklını kullanmayanlar üzerine bırakır.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1603559930095402&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 143. Din İle Alakalı Kuruntularımız.Cenneti kazanmak onay ve red meselesidir.
  İSLAM ÜMMETİ OLARAK DA BİZİM BAŞIMIZA
  AYNI ŞEY GELMİŞ :
  Hüküm verirken; Verdiği konu hakkında bilgi noksan eksik olursa hükümde yanlış olur.
  Dini Anlamaya Doğru Yerden Başlamak Lazım.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1619725005145561&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 144. Felaket Sandıklarımız Başımıza Nerden geliyor? NİSA-79.
  Büyük Yok Oluş Başladı, Sırada İnsanlık Var!
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU OLDUĞUMU...
  Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0kidXdrTWuUqe1QuSzMhxPkHBfBG99PRMFziiGJFkFFcsnv2w9rEi72LN7dtvDeGzl&id=100013242319421

  YanıtlaSil
 145. P.K.177.B-ALLAH'IN YAKINLIĞI
  ALLAH'IN KADROLU MEMURU...
  EŞYA,ÖLÇÜ ALINDIĞINDA.BÜTÜN DÜĞÜMLER ÇÖZÜLÜR.
  Ruh eşyadaki özelliklerdir.
  AÇILMASI GEREKEN MEVZULAR.İNSANIN EŞYA OLUŞU. RUH.VB.
  Her çağın,ihtiyacı için vahye dayanan...
  GELİN DÜNYAYI YÖNLENDİRELİM.
  https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sTBgXkQuywdgxUBGP5sj1vomzCSLh5RA5wq4qVi6Wi1L3baoYVKmQAYmdPJXMxyvl&id=100013242319421

  YanıtlaSil